Recent lanceerde Vlaams minister Philippe Muyters een campagne die bedrijven moet aansporen om meer in te zetten op bewegen. De bacheloropleiding “Sport en Bewegen” van Howest heeft al enkele jaren ervaring met het opleiden van beweegcoaches en het begeleiden van bedrijven. Volgens Charlotte Van Tuyckom, coördinator van de opleiding, moet gezondheidsbeleid vooral ingebed raken in de ruimere management- en strategische visie van bedrijven. Op vandaag biedt slechts één op de tien kmo’s sportkansen aan haar werknemers.

De bacheloropleiding Sport en Bewegen van Howest startte enkele jaren terug als eerste in Vlaanderen. Het doel van een beweegcoach is verschillende doelgroepen op een duurzame manier aan het bewegen te krijgen en ook te houden, met focus op gezondheid en plezier van bewegen. Topsport is met andere woorden nooit de doelstelling. De opleiding bestaat inmiddels vijf jaar. De voorbije jaren werden beweeg- en leefstijlinterventies georganiseerd met en door studenten onder begeleiding van docenten. Dat gebeurde in meer dan 30 organisaties en verschillende sectoren zoals
in de zorgsector, in de private sector maar ook bij steden en gemeenten. Kortrijk en Oostende schakelden zich al in. Het gaat hierbij om beweegsessies gedurende verschillende weken op maat van organisatie, maar ook om workshops rond gezondheidsthema’s zoals gezonde voeding of het tegengaan van sedentair gedrag op het werk. Volgens Charlotte Van Tuyckom, opleidingscoördinator, is het matige enthousiasme van bedrijven en non profit-organisaties te wijten aan verschillende factoren.
“Bedrijven overtuigen om te investeren in gezondheidsbeleid blijft moeilijk”, aldus Van Tuyckom. “Als de bedrijfsleider zelf sportief is, gaat het overtuigen veel sneller, maar het mag niet afhankelijk zijn van één persoon. Bewegen moet meer en meer ingebed raken in het management en de visie van het bedrijf. Onderzoek toont immers aan dat bewegen positieve gevolgen heeft voor de productiviteit op het werk, minder absenteïsme en ziekteverzuim, goede sfeer, enzovoort.“

In die bedrijven waar de gezondheidscultuur nog niet doorgedrongen is, blijft het allemaal te vrijblijvend en is het moeilijker om mensen te blijven motiveren. Toch is Charlotte niet pessimistisch: “Eens een bedrijf heeft ingezet op beweegsessies, zien we dat de initiatieven de komende jaren ook georganiseerd worden”, zegt ze. “We merken ook dat steeds meer bedrijven en non profit-organisaties zelf de weg naar onze opleiding en afgestudeerden vinden. We worden meer en meer zelf gecontacteerd door bedrijven en onze alumni vestigen zich meer en meer om als zelfstandige aan de slag te gaan met beweegsessies in bedrijven.”