HOOGLEDE – Het beursgenoteerde Deceuninck maakte zijn jaarcijfers bekend en die zijn grotendeels in lijn met de vooropgestelde verwachtingen. De groei in de Verenigde Staten zorgt voor een positieve uitschieter in het jaarrapport.  

De omzet steeg in 2017 met 2,4 procent tot 687,2 miljoen euro. Analisten gingen uit van 690 miljoen euro. De omzetgroei moet vooral worden toegeschreven aan de activiteiten in de VS, ooit een zorgenkind maar nu een opsteker. In het land van Donald Trump klom de omzet met 8,9 procent tot 129 miljoen euro. De volumes stegen daar met 10 procent. Maar daar was ook een negatief wisselkoerseffect van 2,2 procent door de verzwakking van de dollar in de tweede helft van het jaar.

In West-Europa kreeg Deceuninck het moeilijker met een omzetdaling van 3,1 procent voor gevolg. De lager dan vooropgestelde verkoop in de Benelux en Frankrijk, is de belangrijkste boosdoener. Deceuninck voerde prijsverhogingen door om de hogere grondstoffenprijzen, de verzwakking van het Britse pond en de stijgende inflatie te compenseren. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden steeg ook de omzet in Turkije maar daar werden de prijsverhogingen tenietgedaan door de verzwakking van de Turkse lire die met 23 procent daalde in vergelijking met 2016.

Nieuwe groei

De recurrente brutobedrijfswinst steeg van 65,1 naar 66,7 miljoen euro, net onder de 67,6 miljoen die analisten hadden vooropgesteld. De brutobedrijfswinst (ebitda) bleef stabiel op 67,2 miljoen euro. De bedrijfswinst steeg van 36,1 naar 36,7 miljoen euro. Cijfers die conform de verwachtingen zijn. De nettowinst daarentegen daalde van 21 naar 13,8 miljoen euro. Analisten gingen uit van 18,4 miljoen euro. De daling is volgens Deceuninck te wijten aan de stijging van de winstbelastingen. De netto financiële schuld bedroeg eind vorig jaar 118 miljoen euro. Eind 2016 was dat 88,4 miljoen euro. Voor dit jaar verwacht Deceuninck verdere groei, maar het bedrijf geeft geen bijkomendne informatie over het hoe en waarom.