Deknudt Mirror Works start project op rond beter beheer afvalwater

Kan je zwadeknudt-afvalwaterre metalen verwijderen uit het afvalwater via elektrocoagulatie-flocculatie? De vraag stellen is ze ook al een beetje beantwoorden: ja dus. Het Deerlijkse familiebedrijf bedrijf Deknudt Mirror Works (DMW) verbruikt jaarlijks een grote hoeveelheid water in het productieproces. In 2008 is DMW gestart met het waterverbruik in kaart te brengen, alsook om na te gaan waar op alternatieve waterbronnen zoals hemel- en grondwater kan worden ingezet. Nu de kmo op het punt gekomen is waar verdere waterbesparing niet meer mogelijk is, wordt naar een alternatieve oplossing gezocht door het inzetten van doorgedreven zuiveringstechnieken zoals elektrocoagulatie-flocculatie. Noah Water Solutions, een Vlaamse start-up uit Gavere, zal zijn innovatieve technologie uittesten op het afvalwater van Deknudt, met focus op de verwijdering van twee prioritaire zware metalen zilver en tin. De technologie steunt op het gebruik van een elektrisch veld om coagulerende species te genereren die in een éénstapsreactie verder afgescheiden worden door elektrolytische productie van waterstofgas.

Het project van Deknudt kadert in een breder initiatief van Vlakwa (Vlaams Kenniscentrum Water) en van het innovatiecentrum Vito. Beide Vlaamse kennisinstellingen hebben een vijftiental bedrijven over heel Vlaanderen bereid gevonden om radicaal in te zetten op innovatie en pilootprojecten uit te testen. Deknudt is één van die bedrijven. De Deerlijkse kmo werkt daarvoor in een consortium met Noah Water Solutions (technologieleverancier) en de Universiteit Gent (UGent Campus Kortrijk). De deelnemende bedrijven worden financieel gesteund en beloond door Vlakwa en Vito. De bedrijven kunnen 66 procent steun ontvangen op een maximum projectbudget van 100.000 euro.(KC)