ZEEBRUGGE – De Vlaamse regering besliste zopas dat er een nieuwe en tweede zeesluis wordt gebouwd in de haven van Zeebrugge, en dat op de plaats waar nu de oude Visartsluis gesitueerd is. De Havencel West-Vlaanderen is tevreden dat de nieuwe sluis er komt en dringt erop aan dat de verdere timing voor de realisatie van de sluis gerespecteerd wordt.

Na eerdere beslissingen van de (toenmalige) Vlaamse regering in 2009 en 2014 over de locatie van de zeesluis, viel uiteindelijk het definitieve verdict. De nieuwe zeesluis zal gebouwd worden ter hoogte van de huidige, oude Visartsluis. “Gezien het grote aantal activiteiten in de achterhaven, is de bereikbaarheid ervan cruciaal”, zegt Marc Adriansens, CEO van het havenbedrijf ICO en voorzitter van de Havencel West-Vlaanderen. “De bestaande Vandammesluis vertoont steeds vaker defecten. Een tweede maritieme toegang tot de achterhaven is daarom een noodzaak. Als West-Vlaamse Havencel verwelkomen wij de beslissing van minister Weyts om te starten met de bouw van een nieuwe zeesluis.” Marc Adriansens vindt het ook een goede zaak dat de bouw van de nieuwe sluis gecombineerd zal worden met de aanleg van een tunnel voor de zogenaamde “Nx”. “Door het lokale en het zware verkeer te scheiden, zal de leefbaarheid in Zeebrugge verbeteren”, aldus nog Adriansens. “Dit komt ook het havenvervoer ten goede.”

Timing respecteren

Voor de Havencel is het zeer belangrijk dat de vooropgestelde timing gerespecteerd wordt. Dit dossier sleept al vijftien jaar aan. De werken (die ongeveer zes jaar zullen duren) moeten nu zo snel mogelijk starten. “Wij vragen aan de Vlaamse regering om de nodige budgetten vast te leggen voor de bouw van de sluis”, aldus Marc Adriansens.

Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen, wijst erop dat voor dit dossier de nieuwe aanpak van de zogeheten ‘complexe projecten’ werd gevolgd. De bedoeling van zo’n procedure is om het draagvlak voor het project van bij de start zo breed mogelijk te maken. Er start nu een periode van openbaar onderzoek. “Wij hopen dat alle stakeholders en politieke actoren dit ontwerp van voorkeursbesluit zullen ondersteunen”, zegt Mons. “Een goede en transparante communicatie is zeer belangrijk, in het bijzonder naar de bedrijven en inwoners die zich zullen moeten herlokaliseren als gevolg van de inplanting van de sluis. Het spreekt voor zich dat zij hierin een goede begeleiding en ondersteuning moeten krijgen. Het is in ieders belang en zeker in dat van Zeebrugge en Brugge dat we deze keer de boot niet missen en dat de nieuwe zeesluis er nu ook effectief komt.”