In het kader van een pilootproject duaal leren in het hoger onderwijs zullen vanaf het volgende academiejaar 60 eerstejaarsstudenten uit het hoger onderwijs vaardigheden en competenties opdoen op de werkvloer van een bedrijf uit de regio Brugge-Oostende. Dit gezamenlijke initiatief van Voka West-Vlaanderen en de hogeschool VIVES heeft tot doel om de noden van bedrijven, hogeschool en studenten maximaal op elkaar af te stemmen en de samenwerking te bevorderen. Vanaf september 2017 zullen de studenten van de bacheloropleiding elektromechanica op een vaste dag in de week vaardigheden aanleren (en toepassen) op de bedrijfsvloer. In een eerste fase doen 13 West-Vlaamse bedrijven mee aan dit project. Het gaat om zowel grote als kleinere familiale ondernemingen. Het is de allereerste keer in Vlaanderen dat bedrijven en een hogeronderwijsinstelling zo uitgebreid en intensief zullen samenwerken en het is de bedoeling om die samenwerking structureel te verankeren en verder uit te breiden. Dit project is daarnaast een verdere ondersteuning van de ‘machinebouw en mechatronica’-sector in de regio.

De dertien bedrijven die het project helpen dragen zijn Advionics (Oostkamp), Atelier Dumon (Brugge), CNH Industrial (Zedelgem), Daikin (Oostende), Dekonte Benelux (Oostende), Dupont-Genencor (Brugge), Dupont-Solae Belgium (Ieper), Fitco (Zandvoorde), Orac (Oostende), Pattyn Packing Lines (Brugge), Summa (Gistel), TE Connectivity (Oostkamp) en Tremec (Zedelgem). Het initiatief hoopt op lange termijn ook iets te kunnen verhelpen aan de krapte op de arbeidsmarkt. “Er is een sterke wil en vraag vanuit de bedrijven naar een intensievere samenwerking met de onderwijsinstellingen”, zegt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. “De West-Vlaamse bedrijven hebben een prangende behoefte aan hoogopgeleide technische profielen, maar daaraan is in onze provincie een nijpend tekort.”

In de regio Brugge is het door de lage werkloosheidsgraad van 5,6 procent sowieso niet evident om de juiste medewerkers te vinden. Hoewel de regio Oostende te kampen heeft met een hogere werkloosheidsgraad, ontbreekt het ook daar aan hoogopgeleide profielen. Daarom benadrukt Bert Mons het belang van dit pilootproject voor de bedrijven: “Zo leren studenten al in een vroeg stadium de bedrijfswereld kennen. Dat schept op termijn opportuniteiten naar rekrutering toe.” Ook vanuit de onderwijswereld ziet men heel wat positieve aspecten aan dit initiatief. “Als onderwijsinstelling zijn we er steeds naar op zoek om de employability van onze studenten te verhogen”, zegt Patricia Waerniers, directeur onderwijsbeleid van VIVES. “Vanaf het eerste jaar studenten inzetten op de werkvloer is een concept dat in de onderwijsopleidingen van VIVES al jaren haar vruchten afwerpt. We hebben daar gemerkt dat de connectie met de dagdagelijkse praktijk veel voordelen biedt en de motivatie van de studenten een extra boost geeft. Met deze samenwerking met Voka zetten we deze trend nu ook door naar de bedrijfswereld.”