SBB Accountants en Adviseurs, een toonaangevend accountants- en adviesbureau met 30 kantoren in Vlaanderen, is koortsachtig op zoek naar nieuwe medewerkers. In deze fase gaat het om een zoektocht naar 25 mensen. SBB telt momenteel 430 werknemers, maar blijft zoeken naar meer collega’s. “Boekhouders en financiële profielen blijven moeilijk te vinden”, heet het bij SBB. “Nochtans is het een job met werkzekerheid die niet zal verdwijnen. Wel zal de invulling wijzigen, maar laat die andere invulling nu net een manier van werken zijn die ons nog meer voldoening zal geven.”

SBB is volop bezig met een plan op de rails te zetten waarin digitalisering en advisering centraal staan. Het gehele project is gestoeld op het veranderende verwachtingspatroon van de klant. De voorbije dagen werd ook een nieuwe huisstijl voorgesteld die het hele transitieproces op gang trekt. SBB is ook in West-Vlaanderen erg actief met diverse regionale kantoren. Zopas werd in Tielt een nieuw kantoor geopend in het Vlaemynck Business Center (VBC). Het nieuwe SBB-kantoor beschikt over een ruim, open kantoorlandschap, voldoende ontvangst- en vergadermogelijkheden en een moderne ICT-infrastructuur die voldoet aan alle eisen van een hedendaags accountantskantoor.

De focus van SBB ligt duidelijk op de klant van de toekomst en op diens veranderende noden en behoeften. Op heel korte termijn lanceert het een digitaal klantenportaal. Volgens de Tieltse kantoordirecteur Sofie Declercq kan SBB dankzij het digitaal klantenportaal zijn rol als ondernemerscoach en schaduwzaakvoerder nog beter waarmaken.“ Andere tijden vragen immers om andere tools. “De klant hecht steeds meer belang aan snelheid, up-to-date informatie en flexibiliteit”, aldus CEO Raf Sels. “Wij spelen daarop in en bieden hem een digitaal platform waarop hij zijn facturen kan aanleveren. Die worden onmiddellijk verwerkt. Op die manier kan hij de belangrijkste kengetallen uit zijn boekhouding steeds in real time raadplegen. Belangrijke meerwaarde voor hem is ook dat hij zijn betalingen vanuit deze tool kan uitvoeren en opvolgen. De tool wordt in september gelanceerd onder de naam sbbSLIM.”