Drie Kortrijkse huisvestingsmaatschappijen (‘Eigen Haard is Goud Waard’, Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij’ en ‘Goedkope Woning’) hebben besloten tot een fusie en gaan dus op in één grote Kortrijkse sociale huisvestingsmaatschappij die de naam krijgt Wonen Regio Kortrijk. De operatie moet zowel de burgers ten goede komen als het bestuur Kortrijk van de middelen geven om een ambitieus investeringsprogramma te realiseren.

De fusie werd in de krant omschreven als ‘een sterk staaltje politiek’. En dat klopt. De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) zijn vaak nog hardnekkige overblijfselen van structuren uit het verleden. Bovendien zaten de werkingsgebieden allesbehalve logisch ineen en dateren ze nog van voor de gemeentefusies van 1976. Kortom, het versnipperd landschap van sociale huisvestingsmaatschappijen was dringend aan rationalisering toe. Volgens de Vlaamse regels moet een huisvestingsmaatschappij na 2019 minstens 1000 huurwoningen in portefeuille hebben. De kaarten lagen dus goed voor een historische fusie.

De nieuwe fusiemaatschappij Wonen Regio Kortrijk zal een raad van bestuur hebben met 13 bestuurders. Dit in tegenstelling tot de oude situatie van 3 raden van bestuur met 44 leden, waarvan 34 Kortrijkse bestuurders. De huidige medewerkers van de SHM’s behouden hun job en er wordt een open assessmentprocedure opgestart om een algemene directeur aan te stellen. Met deze fusie worden 2528 woningen in Kortrijk gebundeld in één huisvestingsmaatschappij. Door de fusie kunnen de Kortrijks sociale woningen de komende jaren een forse kwaliteitssprong maken, met de nadruk op duurzaamheid, woonkwaliteit en het wegwerken van leegstand. Er wordt volop geïnvesteerd in (ver)nieuwbouw op meer dan 18 locaties. In totaal gaat het om 1214 (ver)nieuwbouwwoningen. De totale investering in Kortrijk de komende jaren bedraagt meer dan 200 miljoen euro. De bestaande sociale woningen worden waar nodig grondig gerenoveerd.

Schepen Wout Maddens is een tevreden man: “Ik wil iedereen bedanken die de fusie gerealiseerd heeft en genegen was. En ook Tiene Castelein die het proces van de fusie van start tot einde mee in goede banen leidde. We hebben samen een historische fusie gerealiseerd. Nu is het aan Wonen Regio Kortrijk om te zorgen dat de huurder hier in de praktijk beter van wordt.”