De Vlaamse ondernemers Johan Houbart (Ebucon, Damme) en Pieter Dewaele (Dewaflex, Roubaix) slaan de handen in elkaar om de kmo-wereld nog beter te bedienen. Bedoeling is om bedrijven in Vlaanderen te ondersteunen bij het betreden van de Franse markt”, zegt Johan Houbart. “Te veel Vlaamse bedrijven, onder meer in Oost- en West-Vlaanderen, falen in Frankrijk omdat ze deze markt op dezelfde manier benaderen als een Belgische klant. Of ze beginnen in het wilde weg met een distributeur of handelsagent zonder enige marktkennis. Hier willen wij een mouw aanpassen met een gestructureerde aanpak waarbij wij alles uit handen (kunnen) nemen van het bedrijf. Dit kan idealiter gebeuren in verschillende stappen: marktanalyse, marktbenadering (eigen vertegenwoordiging of zetel, handelsagenten, distributeurs of eigen vertegenwoordiger) en finaal implementeren van een strategie in samenspraak met het management.”

Die laatste stap kan alle richtingen uit: oprichting van een Franse zetel, aanwerving van Franse vertegenwoordigers en huisvesting (bureau), aansturing en coaching van de vertegenwoordigers, rapportering, rekrutering en aansturing handelsagent(en), ontwikkeling van een distributienetwerk, maken van afspraken bij klanten of prospects, implementatie van marketing- en promotiecampagne (inclusief digitale marketing).

Zowel Johan Houbart als Pieter Dewaele hebben heel wat ervaring in Frankrijk. Johan Houbart, die met zijn strategisch adviesbureau gevestigd is in Damme, sluit zich aan bij het al langer in Roubaix gevestigde Dewaflex, waardoor hij aan zijn eigen klanten een betere dienst kan verlenen. Beide partners hebben het over een de facto samenwerking.