De raad van bestuur van Elia heeft de investering goedgekeurd voor een zogenaamd “stopcontact op zee”. Bedoeling is dat vier windmolenparken op dat ene sluitstuk aansluiting vinden. Het betekent vooral een operatie “efficiëntie”. Immers door één stopcontact te bouwen, wordt vermeden dat alle windmolenparken op zee zelf met eigen kabels de verbinding maken tussen de zee en het vasteland. In de toekomst zullen ook de nieuw te bouwen windmolenparken kunnen aansluiten. De investering moet vorm krijgen tegen het derde kwartaal van 2019.
Bij Elia wordt gesproken over een vrij belangrijke strategische beslissing die België in de toekomst een stevige positie bezorgt in het Europese energielandschap. Maar, en het moet erbij gezegd, het is ook een beslissing die (te) lang op zich liet wachten. Het zogenaamde stopcontact zal zich bevinden op een modulair offshore platform dat zowat veertig kilometer buiten de kust van Zeebrugge zal komen te liggen. Het modulaire net biedt volgens Elia ook kansen op economisch vlak, met name voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën en voor het creëren van kwalitatief hoogstaande jobs.”