KORTRIJK – Jobcentrum (West-Vlaanderen), De Ploeg (Antwerpen), Job-Link (Vlaams-Brabant & Brussel), De Winning Opleiding en Begeleiding (Limburg) en De Poort (Limburg), vijf organisaties die aan coaching doen voor mensen met een arbeidsbeperking en/of gezondheidsproblemen, gaan een fusie aan. Per 1 januari is de nieuwe vzw van start gegaan onder de nieuwe naam en noemer Emino.

De 5 partnerorganisaties ontstonden ongeveer 30 jaar geleden en waren al die tijd actief in hun eigen provincie. Ze zijn elk door de VDAB erkend als gespecialiseerd centrum voor opleiding, begeleiding en bemiddeling (GOB). Ze begeleiden op die manier mensen met beperkingen (van tijdelijke of blijvende aard), chronische ziektes, complexe problematieken of een vorm van handicap naar en in hun job. “Door de sterk veranderende sector en de grotere concurrentie drong een nieuw ambitieus en toekomstgericht project voor de huidige GOB’s in Vlaanderen zich op”, legt algemeen directeur Marc vande Gucht uit. “Concreet leidt dit nu tot de fusie van 5 organisaties die per 1 januari 2018 de krachten bundelden. Dankzij de nieuwe organisatie kunnen we onze dienstverlening in heel Vlaanderen aanbieden. Deze schaalgrootte door ons verruimd aanbod hebben we nodig om te kunnen groeien en tegelijkertijd onze visie trouw te blijven.”

Op het lijf geschreven

Emino is ervan overtuigd dat er een plek is voor iedereen op de arbeidsmarkt en zet zich specifiek in voor mensen die beperkt worden in hun mogelijkheden. Samen met hen zoekt de organisatie naar een job die hen op het lijf geschreven is en wordt bepaald hoe ze invulling geven aan hun functie. Dit moet leiden tot duurzame jobs. Emino wil toekomstgericht groeien en verder allerlei activiteiten ontwikkelen voor alle klantengroepen. Voor werkzoekenden maakt de organisatie samen met hen de weg vrij naar de arbeidsmarkt door realistische en constructieve oplossingen te bieden. Voor werknemers die het gevoel hebben vast te zitten in hun job, bekijkt Emino met hen wat de opties zijn en hoe ze persoonlijke groei kunnen realiseren. “Emino moet een dynamische en vooruitstrevende organisatie worden”, aldus Marc vande Gucht. “Het is onze ambitie om dé referentie te zijn op het vlak van werk in combinatie met arbeidsbeperking en gezondheidsproblemen voor zowel werkzoekenden, werknemers als werkgevers. De klant staat altijd centraal in onze werking. Daar zetten we een kwalitatieve, mensgerichte dienstverlening tegenover. Als lerende organisatie willen we onze expertise en goede praktijken ook delen.”

Breed netwerk

Emino heeft in totaal 204 medewerkers. Alle personeelsleden van de 5 partnerorganisaties blijven aan boord. De hoofdzetel is gevestigd aan Kipdorpvest 50 in Antwerpen. Verder telt de nieuwe koepelmaatchappij 18 vestigingen waarvan 4 in West-Vlaanderen (Brugge, Gits, Kortrijk en Oostende). Naast Marc vande Gucht als algemeen directeur is Luc Zelderloo, directeur EASPD, aangesteld als voorzitter van de vzw.

Meer informatie: www.emino.be