Eurometropool heeft (eindelijk) nieuwe algemeen directeur

delhuvenneDe Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik heeft na bijna een jaar wachten eindelijk een nieuwe algemeen directeur in opvolging van Kortrijkzaan Stef Vandemeulebroucke. De keuze viel dit maal op een Waal en meer bepaald op Loïc Delhuvenne. Volgens het persbericht is hij een expert op het vlak van Europese structuurfondsen, Europese territoriale samenwerking en internationale samenwerking. Delhuvenne heet een overtuigd Europeaan zijn die vastberaden wil bijdragen aan de bouw van een Europa van de burgers. Dat zijn geen holle woorden, maar een concrete ambitie waarvoor hij zijn diplomatische, pedagogische en creatieve competenties ter beschikking zal stellen, aldus het operationele agentschap van de Eurometropool dat gevestigd is in Kortrijk.  “Als men wil bouwen aan Europa vanuit een bottom-up benadering, dan moet men blijk geven van openheid ten aanzien van de burgers en de lokale actoren en op het terrein samenwerken met de politieke vertegenwoordigers teneinde tegemoet te komen aan de behoeften van de bevolking,” aldus nog het persbericht.

Op 2 mei nam Loïc Delhuvenne zijn nieuwe functie op. Hij wil meteen een vernieuwingsproces opstarten door een “Eurometropool 2.0” op te richten. De concrete invulling van dat concept moet de komende maanden duidelijk worden. Loïc Delhuvenne staat bekend als een protégé van het Waalse politieke boegbeeld Rudy Demotte. Over zijn benoeming werd achter de schermen een hevige discussie gevoerd, niet in het minst omdat hij het Nederlands niet zou machtig zijn. Mits het volgen van een “spoedcursus” werd zijn kennis al een beetje bijgeschaafd. (KC)