KORTRIJK – Met het Europese project AB Réfugiés slaan elf partners uit Henegouwen, Douai en West-Vlaanderen de handen in elkaar om binnen de drie jaar een snel en duurzaam tewerkstellingsproject op te starten voor minstens 230 vluchtelingen.

AB Réfugiés gaat in op de vraag van de Europese Commissie om via grensoverschrijdende samenwerking nieuwe oplossingen aan te reiken voor de vele uitdagingen die de verhoogde instroom van vluchtelingen sinds 2015 met zich meebrengt. Het project lanceert heel wat initiatieven om de begeleiding, opleiding en tewerkstelling van vluchtelingen te ondersteunen naast de reeds bestaande acties. Hiermee komt het project eveneens tegemoet aan de toenemende vraag van bedrijven naar gekwalificeerde en gemotiveerde arbeidskrachten.

De Mission Locale van Douai zet gedurende de looptijd van het project één voltijdse medewerker in om minstens vijftig jonge vluchtelingen (-26 jaar) intensief te begeleiden in hun zoektocht naar werk. In Wallonië wil de Forem jaarlijks zo’n twintig vluchtelingen via intensieve opleiding op de werkvloer laten doorstromen naar werk. In West-Vlaanderen experimenteert VDAB met een opleidingsvorm waarbij vluchtelingen gedurende zes maanden een beroepsopleiding volgen op de werkvloer van een maatwerkbedrijf onder begeleiding van een werkplekcoach. 

Digitaal woordenboek

Voor vluchtelingen die voorafgaand aan of tijdens hun opleiding nood hebben aan extra taalopleiding, worden ook bijkomende lessen georganiseerd om de communicatie op de werkvloer te bevorderen. Met het ontwikkelen van een digitaal beeldwoordenboek wil ook de Provincie West-Vlaanderen de communicatie op de werkvloer bevorderen. Deze app moet op termijn een ruime variatie aan technische woordenschat bevatten, weergegeven zowel in beeld, geschreven als gesproken taal, en met als basistalen het Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Dari en Pashtu.

Het project focust tot slot niet alleen op de vluchtelingen, er is ook ondersteuning voorzien voor de vele trajectbegeleiders, instructeurs, bemiddelaars die dagelijks met vluchtelingen aan de slag gaan. Een grensoverschrijdend lerend netwerk moet professionals uit elk van de drie regio’s met elkaar in contact brengen en kennis- en ervaringsuitwisseling mogelijk maken. Er wordt finaal ook een juridisch onderzoek gevoerd naar de mogelijkheden en voorwaarden van grensarbeid voor Franse en Belgische vluchtelingen.