Europese CFO’s verwachten veel van vluchtelingen

00000000vluchtelingen

Uit een onderzoek CFO Survey Europe, wereldwijd het langstlopende kwartaalonderzoek onder CFO’s en uitgevoerd door de TIAS businesschool uit Tilburg en de Duke University uit het Amerikaanse North Carolina, blijkt dat de Europese CFO’s optimistisch zijn over de vooruitzichten voor de economie en voor hun eigen bedrijf.

Ruim de helft verwacht dat de productiviteit zal toenemen en ondanks de verdeeldheid over het al dan niet toelaten van meer vluchtelingen, zijn er per saldo meer financieel directeuren die juist mogelijkheden zien in de komst van migranten.

De helft van de respondenten zegt optimistischer te zijn over de vooruitzichten van het eigen bedrijf en dit als gevolg van nieuwe processen en nieuwe businessmodellen. De voorwaarde is wel dat daar voldoende in wordt geïnvesteerd. Want 44 procent  van de CFO’s geeft aan dat er te weinig investeringen gebeuren en dat dit leidt tot een veroudering van de vaste activa en de productiemiddelen.

Het onderzoek had ook oog voor de vluchtelingenproblematiek. Liefst 62 procent van de ondervraagde CFO’s denkt dat de huidige vluchtelingencrisis voor Europa een grotere uitdaging vormt dan de economische crisis. Bijna 80 procent vindt dat de huidige situatie een ontwrichtende werking heeft op de sociale samenhang binnen Europa en ruim de helft denkt dat er ook spanningen ontstaan op de arbeidsmarkt, mogelijk veroorzaakt door arbeidsconcurrentie, -verdringing en loondruk. Maar 4 van de 10 CFO’s denken niet dat de vluchtelingencrisis een  negatieve impact op de economie zal hebben, als gevolg van bijvoorbeeld stijgende overheidsuitgaven, uitkeringen en sociale kosten. Sterker nog, 54 procent denkt dat er een positieve economische impact zal zijn als gevolg van een grotere vraag naar producten en diensten. Ook gelooft 56 procent van de ondervraagde topkaders dat de stroom migranten een oplossing kunnen bieden voor de dreigende demografische uitdagingen van Europa zoals de vergrijzing en de stijgende vraag naar zorg. (KC)