Faillissementscijfers wijzen op pril herstel

5ygjcc1v

Het kantoor Graydon, specialist in economische data analyse, heeft zopas de faillissementscijfers gepubliceerd voor de provincie West-Vlaanderen. Tijdens de eerste drie kwartalen is er  sprake van een daling met 12, 48 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2014. Het gaat nog altijd over 638 bedrijven die over de kop zijn gegaan. Unizo analyseert de cijfers op zijn manier en zegt dat de statistieken bewijzen dat er sprake is van een pril herstel van de economische conjunctuur. Euforie is echter uit den boze, aldus Frederik Serruys, directeur van Unizo West-Vlaanderen.

Opgesplitst per regio kunnen Kortrijk (- 20 procent) en Ieper (- 26 procent) de beste cijfers voorleggen. Oostende (-11 procent) en Veurne (-17 procent) doen het ook goed maar in september werd de positieve curve helaas omgebogen en steeg het aantal faillissementen er opnieuw. Alleen de regio Brugge (+ 3 procent) scoort dit jaar over de hele lijn negatief. Graydon meent dat de tax shift een goede zaak is voor de economie en het aantal faillissementen verder zal doen dalen.

De voorlopige cijfers van 2015 zijn alvast bemoedigend, in vergelijking met de voorbije jaren. In 2013 legden 1.015 West-Vlaamse bedrijven de boeken neer en in 2014 was dat cijfer nog met bijna 2 procent gestegen tot 1.030. De sectoren bouw en horeca tellen steevast het grootste aantal falingen. (KC)