“Captain of Industry” Guido Vandermarliere staat niet alleen bekend als topindustrieel, hij is ook een voorbeeld als het gaat om sociaal ondernemerschap. De inmiddels 76-jarige “peetvader” heeft dat tijdens de Paasvakantie nog eens bewezen door in Zuid-Afrika een prachtig sociaal project van de grond te helpen: de bouw van een schooltje in een achtergesteld gebied in een township rond Plettenberg Bay in de Bitou-regio.

Bij de viering van 130 jaar Jules Destrooper (april 2016) organiseerde de familie Vandermarliere een grote veiling waarbij aan bekende Vlamingen, waaronder Mark Eyskens of Willem Vermandere, gevraagd werd een kunstwerk te maken van de welbekende lukke (het beroemde wafeltje van Jules Destrooper). Met de opbrengst van die veiling, trok de familie Vandermarliere nu naar Zuid-Afrika. Niet lukraak maar in samenspraak met Born in Africa, een programma om goed opgeleide, onafhankelijke  en succesvolle jongvolwassenen te laten fungeren als rolmodel in hun eigen omgeving of biotoop. Met hulp van deze jongeren worden dan educatieve en sociale programma’s opgestart. Ook de bouw van een nieuw dorpsschooltje kaderde in zo’n project van Born in Africa. Namens het bedrijf Jules Destrooper mocht Guido Vandermarliere, in aanwezigheid van zijn familie, een sponsorcheque van 50.000 euro overhandigen om de bouw te helpen bekostigen. Born in Africa helpt niet alleen mee aan de bouw van scholen, maar helpt ook maximaal bij de persoonlijke begeleiding van kinderen. Dat dubbel doel sprak de familie Vandermarliere ook danig aan. Het andere deel van de veilingsopbrengst (eveneens 50.000 euro, zij het een deel mede gefinancierd uit eigen middelen) werd eerder al geschonken aan De Lovie in Poperinge.