Familio wil familiebedrijven de weg wijzen

Ondernemers 03 - Prosit - Kick-off Familio in Deerlijk.

Familiebedrijven worden wel eens het cement of de motor van de West-Vlaamse economie genoemd. Ze zorgen voor een opvallend grote dynamiek maar kennen ook hun eigen problemen. Om bedrijfsleiders van familiebedrijven een beter inzicht te verschaffen in hun eigen zaak, organiseert Voka in 2016 voor de zevende maal “Familio”. Tijdens tien informele sessies, onder leiding van een expert in de materie, worden de vele aspecten van familiebedrijven van naderbij bekeken en geanalyseerd, zowel de valkuilen als de opportuniteiten. De bedoeling is altijd om meer inzicht te verschaffen in de eigen leefwereld van familiale kmo’s en de bedrijfsleiders op weg te zetten naar meer professionalisme. Familio is ook nuttig omdat je via het netwerk van deelnemers ook een klankbord krijgt en dus samenspraak met gelijkgestemden.

Familio richt zich ook naar de overlaters of de overnemers die hun kijk en kennis willen verbreden. De thema’s die aan bod komen strekken zich uit van strikt juridische en fiscale aspecten tot de relationele en emotionele aspecten.  Deze laatste aspecten vormen steevast de rode draad bij het wel of niet slagen van een familiale overdracht. Chris Martijn (Genos) is de vaste coach van Familio die de rode draad van het project bewaakt en zijn expertise graag met de deelnemers deelt. Hij heeft een ruime ervaring bij familiebedrijven. (KC)