Flanders in Shape in zee met Antwerp Management School

2013inshape17juni_DSC9450Op 1 januari 2016 gaat Flanders In Shape volledig op in Antwerp Management School. Beide partijen hebben hierover overeenstemming bereikt. Op deze manier verankert en versterkt de provincie West-Vlaanderen haar top kennisinstelling in Kortrijk en verwerft Antwerp Management School een speerpunt in West Vlaanderen en een unieke kennisinstelling op het domein van innovatie.
Antwerp Management School opereert autonoom met de Universiteit Antwerpen als exclusieve peterinstelling en is ingebed in internationale partnerships. Haar missie is om duurzame waarde te creëren via leerprogramma’s en begeleidingstrajecten voor bedrijven, professionals en studenten die zich verder wensen te vervolmaken. Flanders In Shape, dat zijn kantoren heeft pal naast de Kulak, is het Vlaamse kenniscentrum voor design gedreven innovatie. Bedoeling is de concurrentiekracht van Vlaamse kmo’s te versterken via onderzoek, opleiding en coaching op het vlak van product-, dienst- en procesontwikkeling. Dit moet leiden tot aantoonbare economische, sociale of ecologische meerwaarde en wordt gevaloriseerd voor een ruime groep van bedrijven.

Flanders In Shape, dat kundig geleid wordt door Maka De Lameillieure, krijgt binnen Antwerp Management School de kans om verder door te groeien en haar opgebouwde expertise in een breder kader te valoriseren, met steun van de provincie West-Vlaanderen. Deze integratie past in het beleid van de Vlaamse Regering om het aantal structuren te verminderen en alsnog de innovatiekracht ter ondersteuning van het bedrijfsleven te versterken. (KC)