KORTRIJK – De Kortrijkse ondernemer Frank Adins wil met zijn in Oost-Vlaanderen gevestigd transportbedrijf Transuniverse Forwarding volop inzetten op de toekomst met meer dan ooit aandacht voor intermodaal vervoer. In eerste instantie gaat de groepagespecialist uit Wondelgem een dienst tussen België en Milaan opzetten. Hiervoor investeert het bedrijf in een dertigtal zogenaamde ‘palletwide’ containers. Op termijn wil de hyperdynamische Adins ook spoorverbindingen opzetten naar verschillende Europese landen.

Onder andere door het stijgende chauffeurstekort in Europa dreigt een capaciteitstekort te ontstaan in het wegvervoer. Daarnaast wensen steeds meer klanten hun CO2-voetafdruk te verminderen. “Daarom heeft het directiecomité van Transuniverse Forwarding de strategische beslissing genomen om volop in te zetten op intermodaal vervoer”, zegt Frank Adins, voorzitter van Transuniverse. “Omdat wij niet over een nacht ijs wilden gaan, hebben we advies ingewonnen bij het team van Multimodaal.Vlaanderen, een tak van het VIL onder leiding van Peter Lagey die bedrijven helpt de stap naar intermodalisme te zetten. Hij gaf ons raad over de beste verbindingen om te starten, het kiezen van de juiste partner ter bestemming, de geschikte ladingdragers, de randvoorwaarden, en dergelijke meer. Onze strategische beslissing kreeg zo een pragmatische invulling.”

Om de intermodale plannen uit te bouwen heeft Transuniverse Luc Genot aangesteld. Voor hij in oktober vorig jaar bij het bedrijf aan de slag ging als manager voor Wallonië, heeft hij zijn sporen verdiend bij NMBS Logistics (nu Lineas) en Planisfer, een ‘broker’ van spoorgerelateerde logistieke diensten. Hij kent het spoorvervoer dus door en door.

Eerst op Italië

De eerste verbinding die Luc Genot zal opzetten is een dienst voor volle vrachten op Milaan in Italië, waar Transuniverse een preferentiële partner heeft. Een van de adviezen van Multimodaal.Vlaanderen was om in zee te gaan met een partij die men volledig kan vertrouwen. “We starten met volle vrachten omdat ze minder tijdsgevoelig zijn dan groepagezendingen en wij eerst ervaring willen opdoen”, aldus Adins. “Wij gebruiken het spoor al – bijvoorbeeld met een dienst voor gecombineerd vervoer op Hongarije – maar de praktische organisatie ervan ligt bij onze partners. In de nieuwe opzet organiseren we de transporten zelf, met eigen materieel.”

Voor de dienst op Italië koopt Transuniverse dertig ‘highcube palletwide’ 45 voetcontainers bij Unit 45.  Twintig zijn klassieke gesloten containers en tien hebben schuifgordijnen. Samen met de aanpassing van de organisatie en van de IT-systemen bedraagt de investering 300.000 euro. De chassis voor het voor- en natransport in België en Italië worden gehuurd. De spooroperator is nog niet gekozen. “De onderhandelingen met een aantal van hen zijn lopende”, aldus Adins. “Maar wij verwachten dat de dienst operationeel is tegen de levering van de containers binnen een maand of drie. De intermodale dienst op Italië zal het wegvervoer op Italië aanvullen maar niet vervangen. Wij zullen opleggers blijven inzetten. Het is een extra dienst die we de klanten aanbieden. Zij zullen kunnen kiezen in functie van de prijzen, de ‘lead times’ en de CO2-voetafdruk.

Na de dienst op Italië plant Transuniverse Forwarding verbindingen op andere landen. In eerste instantie zullen dat Zuid-Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Roemenië en Spanje zijn.