Frank Deceuninck, bekend ondernemer en gedreven persoon in tal van activiteiten, is reeds 17 jaar ereconsul voor het Groothertogdom Luxemburg in de provincie West-Vlaanderen. Hij doet dat kennelijk met veel bijval want eind september werd hij op de ambassade van het Groothertogdom in Brussel gehuldigd voor bewezen diensten. Hij ontving uit handen van de ambassadeur een hoge onderscheiding. Volgens het officiële benoemingsdocument biedt de Groothertog Henri, op vraag van de eerste minister en met goedkeuring van de regering, zijn ereconsul Frank Deceuninck de titel van ‘Chevalier’ of ridder aan. Deze titel is verbonden met de ‘Groot Hertogelijke orde van de eikenkroon’.

Het is hoogst uitzonderlijk dat een Belgische burger deze onderscheiding te beurt valt. Eind de jaren negentig werd Frank Deceuninck door het staatshoofd Groothertog Jan van Luxemburg, na overleg met Koning Albert II, gevraagd om het ambt van ereconsul op zich te nemen voor het Groothertogdom Luxemburg. “Ik heb destijds geen moment geaarzeld toen mij de functie van ereconsul werd aangeboden”, aldus de Roeselaarse zakenman. “Door deze verantwoordelijke functie kon ik iets doen voor de medemens. Samen met mijn echtgenote heb ik het engagement aangegaan om mensen te helpen op diverse niveaus en wij doen dit met heel veel enthousiasme.”

De taken van een consulaat bestaan onder meer uit het verlenen van voorlopige reisdocumenten bij diefstal of verlies, het uitvoeren van administratieve taken, het vervangen van de ambassadeur en het verlenen van bijstand (tot een zeker hoogte) aan Luxemburgers die zich op reis in moeilijkheden bevinden. Ook economische en culturele activiteiten bevorderen maakt deel uit van het takenpakket van het consulair corps.

Het Luxemburgse consulaat voor West-Vlaanderen is gevestigd op de Leopold II-laan te Oostende. De ereconsul en zijn echtgenote doen kosteloos alle noodzakelijke verrichtingen voor de Luxemburgers in West-Vlaanderen. Dit vraagt veel van hun vrije tijd, maar zij doen dit met volle overgave. “Ereconsul zijn is niet zomaar een titel, het is een ‘werk’woord en vraagt een ernstig engagement”, zegt Frank Deceuninck. “Daarenboven wordt dit gecompenseerd door diverse uitnodigingen voor consulaire samenkomsten. Het is de plaats waar men contacten kan leggen en personen kan ontmoeten uit verschillende windstreken. Het opent een venster op de hele wereld. Ik ben vereerd deze functie te mogen uitvoeren. Deze opdracht geeft veel voldoening.”