Frankrijk in de kijker bij Voka West-Vlaanderen

Franco-BelgeWest-Vlaanderen grenst aan Noord-Frankrijk en voor veel West-Vlaamse bedrijven is dit een opportuniteit uit de duizend. Alleen: het is niet altijd even eenvoudig om de Franse markt te penetreren, onder meer door het legendarische Franse chauvinisme en protectionisme en dat spijts het eengemaakte Europa. Voka West-Vlaanderen wil in elk geval de bedrijven maximaal informeren over zaken doen bij de zuiderburen. Per 15 september wordt in Kortrijk, op de centrale zetel van Voka West-Vlaanderen, een grootscheeps opgevat seminarie rond dit thema georganiseerd. Bedoeling is dat deelnemers er alles te weten komen over hoe u er zakenrelaties kan opstarten en hoe u deze kan optimaliseren. Zaken doen met onze buurlanden zou sinds de eenmaking van Europa geen probleem mogen vormen maar de realiteit is helaas anders, stelt Voka vast Verschillen in loonbeleid, onderwijs, handelsstatuten, enzovoort, zijn legio en zorgen nog steeds voor barrières in het zaken doen over de grenzen heen.

Meer dan 3.000 Belgische bedrijven, waarvan het grootste deel West-Vlaamse, zijn in Frankrijk actief. Onder meer vertegenwoordigers van de Chambre de Commerce Franco-Belge (CCFB) en van Flanders Investment & Trade (FIT) komen er getuigen en tips uit de eerste hand geven. Zowel de CCBF en de FIT hebben al jarenlang een vaste antenne en vertegenwoordiging in Rijsel. (KC)