Maandag bezocht Vlaams minister-president Geert Bourgeois de haven van Zeebrugge op uitnodiging van het havenbestuur. Bedoeling was een aantal actuele thema’s te bespreken met het havenbestuur dat vertegenwoordigd werd door de Brugse burgemeester Renaat Landuyt en door algemeen manager Joachim Coens. Bourgeois liet weten dat er nog in deze legislatuur een beslissing moet vallen over de locatie voor de nieuwe zeesluis. Die sluis zal er dus niet voor 2019 komen. Verder moet gestreefd worden naar zo min mogelijk gevolgen van de aangekondigde Brexit. De gevolgen moeten tot een minimum worden beperkt, aldus de minister-president.

Joachim Coens toont zich opgetogen over het bezoek. “Wat de Brexit betreft heeft Bourgeois zich sterk gemaakt dat hij op federaal niveau en op Europees niveau alles zal doen om de gevolgen te helpen beperken voor de bedrijven”, aldus Coens. “Het zal allemaal zaak zijn van een te onderhandelen bilateraal handelsakkoord, waarbij in beide richtingen geen taxen (nulheffing) worden geheven op het handelsverkeer. Bourgeois heeft ons goede hoop gegeven.”

Bourgeois deed na het officiële gedeelte een rondrit in de haven. Hij bezocht onder meer de site van het Zweedse concern StoraEnso, gelegen aan het Wielingendok in de voorhaven van Zeebrugge. StoraEnso is een bedrijf gespecialiseerd in papier- en houtproducten. De site is geëvolueerd tot een ware “Scandinaviëhub”en belangrijke papiercluster.