De haven van Zeebrugge is voor veertig procent afhankelijk van de trafiek met Groot-Brittannië en dat zorgt logischerwijs voor onrust als de Brexit ter sprake komt. Alvast minister-president Geert Bourgeois wil niet behoren tot de categorie van doemdenkers en tempert zoveel mogelijk de ongerustheid die leeft bij de haven van Zeebrugge. “Zoals ik eerder al gezegd heb, heeft Vlaanderen alle belang bij een vrijhandelsakkoord tussen de EU en het VK, nu het VK beslist heeft niet alleen uit de Unie te stappen maar ook uit de eenheidsmarkt en ook geen douane unie meer te willen vormen”, aldus de minister-president. “Hoge invoertarieven naar het Verenigd Koninkrijk zijn het laatste wat we willen, niet alleen voor de haven van Zeebrugge, maar voor het hele Vlaamse economische weefsel, dat leeft van de export. Het Verenigd Koninkrijk is onze vierde handelspartner”.

Bourgeois herhaalt zijn pleidooi voor een breed en ambitieus handels- en investeringsakkoord tussen de EU en het VK: “Europa moet nu tonen dat het in de eerste plaats opkomt voor de welvaart van zijn burgers en zijn ondernemingen, en niet op bestraffing uit is. Indien we terugvallen op de regels van de WTO (World Trade Organisation), dus zonder vrijhandelsakkoord, zouden importtarieven naar het VK voor bepaalde producten oplopen tot bijvoorbeeld 8 procent voor textiel, 16 procent voor diepvriesgroenten en maar liefst 24 procent voor vruchtensappen. Vlaanderen wil niet alleen een nultarief op deze producten, maar ook zo weinig mogelijk grens- en douaneformaliteiten en behoud van gemeenschappelijke productnormen. Later deze maand zou het VK artikel 50 inroepen, waarna de effectieve onderhandelingen over de Brexit zullen starten. Vlaanderen heeft al heel wat voorbereidend werk gedaan, zoals een economische impactanalyse (door Flanders Investment and Trade en de Studiedienst van de Vlaamse regering), onze belangen in kaart gebracht, een Brexit-meldpunt opgericht, een stakeholderoverleg georganiseerd in Brussel en Londen en contacten aangeknoopt op het allerhoogste niveau.”

Deze week maandag sprak Bourgeois met bedrijfsleiders van enkele geviseerde sectoren, en dit samen met VOKA. Er stond ook een ontmoeting op het programma met de CEO van de Londense Handelskamer. Later op de dag had hij ook een bilateraal onderhoud op het Martelaarsplein met de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson.