Geert Bourgeois zet meer dan ooit in op internationalisering van de bedrijven

De Vlabourgeois-persooneamse economie staat in een sterke concurrentiepositie dankzij internationalisering. Maar alles kan ook beter. Daarom gaf minister president Geert Bourgeois het Departement internationaal Vlaanderen (DiV) de opdracht om de Vlaamse buitenlandstrategie inzake handel (die dateert van 2007) te evalueren en op bepaalde punten bij te schaven. Flanders Investment and Trade (FIT) kreeg de opdracht om samen met de relevante partners een gezamenlijke internationaal meerjarenplan voor de Vlaamse economie uit te werken. De Vlaamse regering heeft zopas het nieuwe conceptplan goedgekeurd. FIT bracht de afgelopen maanden geregeld meer dan 150 Vlaamse bedrijven, middenveld partners, kennisinstellingen en overheden samen om over een gezamenlijke toekomst na te denken en te overleggen over de mogelijke succesvolle opties. Kwestie van alle neuzen in dezelfde richting te zetten.

Centraal in de conceptnota staat het verdedigen van de Vlaamse belangen in het buitenland. De wereldeconomie draait op computers. Digitale handel veronderstelt goed geregelde en vlotte gegevensstromen. Deze stromen staan de bescherming van de persoonsgegevens niet in de weg. Goederen, vooral in de milieuvriendelijke en circulaire economie, worden vaak samen met diensten verkocht. Vlaanderen wil daarom, naast (klassieke) tariefverlagingen, eenvoudige en duidelijke regels die handelsbelemmeringen voor Vlaamse goederen en diensten verminderen. Wat overheidsopdrachten betreft, streeft Vlaanderen wederkerigheid na. Hopelijk staat ene Donald Trump die ambitie niet in de weg. Vlaanderen wil ook moderne regels die Vlaamse investeringen beschermen en vlotte geschillenbeslechting mogelijk maken. Daarom moet het multilaterale Investeringshof, zoals voorgesteld in CETA, zo snel mogelijk gestalte krijgen. Ook de Belgisch-Luxemburgse modeltekst voor bilaterale investeringsakkoorden wordt aangepast zodat moderne investeringsakkoorden mogelijk worden. Onverminderd de vele offensieve belangen, waakt Vlaanderen over de bescherming en promotie van de (culturele) diversiteit alsook over de openbare dienstverlening.

De conceptnota bevat nog meer informatie en formuleert nog meer ambities. Vlaanderen leeft van de export. 1 op 6 jobs ontstaat of bestaat dankzij export. Het  handels- en investeringsbeleid moet daarom helpen de Vlaamse open economie verder te integreren in de globale context. Omdat Vlaanderen welvaart creëert uit handel moet verder gegaan worden dan het verlagen van tarieven. Handelsbelemmeringen achter de grenzen wegwerken is cruciaal voor de Vlaamse KMO, die niet over de middelen beschikt om een lokale entiteit op te richten of dienstverleners in te schakelen. De roep naar een aangepast handelsbeleid wordt gehoord. Vlaanderen stelt zich daarom tot doel zijn handels- en investeringsbeleid zo te voeren dat het bijdraagt tot duurzame ontwikkeling en bedrijven ondersteunt om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Vlaanderen wil ook de Vlaming nauwer betrekken bij het handels- en investeringsbeleid, en wil zelf meer proactief en strategisch werken. Handel leidt immers tot wederzijdse integratie en tot mondiale stabiliteit. Handel moet ook fair gebeuren. Daarom moeten ook de handelsverdedigingsinstrumenten gemoderniseerd worden om in concrete gevallen de eigen economie te beschermen tegen oneerlijke praktijken.

Het Vlaams beleid ondersteunt een open en inclusieve economie en we kunnen andere landen overtuigen dezelfde weg te bewandelen, aldus minister-president Geert Bourgeois. Minister-president Geert Bourgeois: “Met deze open Vlaamse handelsstrategie bevestigt Vlaanderen dat het vooral geen muren wil optrekken, zijn open economie ondersteunt en de integratie in de mondiale waardeneconomie zorgvuldig en met een positieve toekomstvisie mee wil helpen verzekeren” (KC)