Grensarbeid zit niet bepaald in de lift

IMG_6182

Uit RIZIV-cijfers blijkt dat het aantal Franse grensarbeiders dat in West-Vlaanderen komt werken eerder afneemt dan toeneemt. Dat wist Vlaams parlementslid Axel Ronse (N-VA) te achterhalen. In 2014 waren er officieel 6.608 grensarbeiders ingeschreven, tegenover 6.690 in 2013. Dit komt neer op een lichte daling (1,2 procent). Dat kan vermoedelijk verklaard worden door het minder aantrekkelijke maken van het statuut (vooral op fiscaal vlak) voor Franse grensarbeiders. Toch blijft de komst van Fransen belangrijk voor heel wat West-Vlaamse bedrijven. In Rekkem, pal langs de snelweg E17, werd ter ere van de grensarbeiders ooit een monument opgericht, de zogenaamde “Shower” (zie foto).

Axel Ronse ging ook achter andere cijfers aan, zoals het aantal Walen die in onze contreien komt werken. Volgens cijfers van het Steunpunt WSE waren er in 2013 (jaargemiddelden) 8.111 Waalse werknemers werkzaam in West-Vlaanderen. In 2012 waren dit er 8.078. In 2011 8.816. Er bleken merkwaardig genoeg nog geen cijfers beschikbaar voor 2014. Hoe dan ook, na een daling van het aantal Waalse werknemers in 2012 zien we een stijging in 2013.

Om meer Fransen te lokken naar onze contreien bestaat er sinds kort een zogenaamde IBO, ofte individuele beroepsopleiding. Tot eind augustus 2015 zijn er in totaal 45 Franse werkzoekenden gestart in IBO, tegenover 10 Franse werkzoekenden in 2013 en 28 in 2014. Er werden inmiddels al diverse stappen gezet om de IBO- maatregel (verder) te promoten. De VDAB en Voka helpen daaraan mee. (KC)