Belgische grensarbeiders zijn personen die een job uitoefenen op het grondgebied van een ander land dan zijn of haar verblijfplaats. Zo zijn veel West-Vlamingen werkzaam net over de grens met Frankrijk. Door de unieke situatie van grensarbeiders lopen ze vaak bepaalde voordelen mis die arbeiders op Belgisch grondgebied wél hebben. CD & V-Kamerleden Roel Deseyn, Servais Verherstraeten en Stefaan Vercamer dienen nu drie wetsvoorstellen in die de discriminaties in de huidige fiscaliteit en pensioenwetgeving moeten wegwerken. Een rechtvaardige fiscaliteit heeft oog voor de onbedoelde ongelijke behandeling van sommige Belgen en daarom willen we de situatie van grensarbeiders bij deze voor een groot stuk recht zetten”, klinkt het.

Aan voorbeelden van ongelijke behandeling is er geen gebrek. Een gezin met personen ten laste die uitsluitend werken en wonen in België, krijgt een verhoging van de belastingvrije som naargelang het aantal personen ten laste. Werkt echter één van beide ouders in een ander land met een gelijkaardig systeem maar met tegenstrijdige voorwaarden, dan is het mogelijk dat geen van beide echtgenoten een verhoging of gezinstoelage krijgt. “Grensoverschrijdende situaties mogen niet resulteren in een ongelijke fiscale behandeling van gezinshoofden”, zegt Roel Deseyn, Ander voorbeeld: opzegvergoedingen worden, naargelang het land, ook anders aangepakt door de fiscus. Derde voorbeeld: oudere grensarbeiders die zonder werk vallen, moeten hun uitkering kunnen behouden tot de dag dat ze recht hebben op een volledig pensioen, en dat is nu niet altijd het geval. Opnieuw ongelijkheid, opnieuw discriminatie dus, vinden de parlementairen, en dus willen ze en halt toeroepen aan dit soort van toestanden waar grensarbeiders de dupe van zijn.