MENEN – De Vlaamse regering keurde het verdrag voor de aanleg van de Grensleie goed. “Het verdrag over de aanleg van de Grensleie wil de vaarweg tussen het Seine- en het Scheldebekken verbeteren voor een vlot, veilig, betrouwbaar en duurzaam transport over het water”, aldus minister-president Geert Bourgeois en minister van mobiliteit en openbare werken Ben Weyts. “De as van de oude Grensleie tussen Deûlémont en Menen is een belangrijke schakel in het traject van de internationale binnenvaart en belangrijk voor de internationale ontsluiting van Vlaanderen.”

De moderniseringswerken omvatten een verbreding en verdieping van de Grensleie. Naast het opnieuw aanleggen van oevers komen er ook aanmeer- en wachtplaatsen voor schepen, aanpassingen voor vispassage en worden kunstwerken zoals bruggen, kaaien en sluizen vernieuwd, verstevigd en beschermd om de verbredings- en verdiepingswerken uit te voeren. “We maken de verbinding van de Grensleie geschikt voor vervoer van scheepsladingen tot 4500 ton en duwkonvooien of schepen waarin vrachtcontainers tot drie hoog gestapeld zijn”, aldus minister-president Bourgeois. “Vlaanderen zet in op een ‘modal shift’ van wegtransport naar de duurzame en veiligere optie van de binnenvaart. We halen vrachtwagens zoveel mogelijk van de weg om het fileleed te verzachten. Dit verdrag is het resultaat van een intensieve internationale samenwerking tussen Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk. Vlaanderen versterkt hiermee zijn grensoverschrijdende logistieke goederenstromen over het water.”

Positief voor West-Vlaanderen

Naast financiering vanuit Vlaanderen, het Waals gewest en Frankrijk is er voor dit project ook een belangrijke EU-cofinanciering. De opwaardering van de Leie-as tussen Wervik en Gent, waartoe ook de Grensleie behoort, vormt een prominent onderdeel van de uitbouw van de Seine-Schelde verbinding met voor Vlaanderen een totaal pakket van 341 miljoen euro aan werken en studies, waarvoor 141 miljoen euro Europese subsidies worden voorzien. Met dit verdrag kiezen we resoluut voor verdere welvaart en zorgen we voor extra economische impulsen in Vlaanderen en West-Vlaanderen in het bijzonder”, besluit minister-president Bourgeois.