WAAK kon vorig jaar na heel wat inzet opnieuw afsluiten met een groei van 3 procent. Vanuit haar missie (duurzame tewerkstelling creëren voor personen met een beperking) kon dit doorheen het jaar 2016 meteen resulteren in de aanwerving van 124 personen met een beperking. Dit was een absoluut record voor het Kuurnse maatwerkbedrijf dat keurig en vakkundig geleid wordt door CEO Tim Vannieuwenhuyse. De bijkomende aanwervingen zijn des te straffer als men weet dat omwille van de schorsing van het Maatwerkdecreet door de Raad van State, er tussen 8 februari en 30 juni 2016 geen enkele medewerker met beperking kon aangeworven worden. Massale aanwervingen in het najaar konden toch tot dit mooi resultaat leiden.

De groei en de bloei van Waak blijft niet zonder gevolgen. In deze fase gaat Vannieuwenhuyse op zoek naar extra medewerkers, dit maal omkaderend personeel. Zo moet de organisatie op peil blijven. Ook dit jaar blijft staan in het teken van de expansie en wordt opnieuw een groei verwacht van 3 tot 5 procent. De vooruitzichten zijn positief voor zowel de industriële toeleveringspijler als voor de dienstenpijler. Via een Jobdag (op 9 maart eerstkomend) hoopt Waak nieuwe medewerkers, dit maal validen, te kunnen aanwerven. Gehoopt wordt dat de twintig vacatures op één dag kunnen ingevuld worden. Het gaat om zowel gemotiveerde werkbegeleiders, teamleiders en om techniekers die een kleinere of grote groep van personen met een beperking positief kunnen aansturen.  Zij moeten een cruciale rol spelen bij de creatie van duurzame jobs op het terrein.