Bruggeling en ondernemer Guido Dumarey is een belangrijke investeerder in Frankrijk. In de regio rond Straatsburg is hij eigenaar van de fabriek Punch Powerglide, waar automatische versnellingsbakken geproduceerd worden met medewerking van circa duizend werknemers. Dumarey laat zich bijzonder positief uit over de economische hervormingen die Frankrijk wil doorvoeren onder impuls van de nieuw verkozen president Emmanuel Macron.

De Franse arbeidsmarkt was voor een veelheid van redenen dringend aan een fundamentele hervorming toe. Dat dit nu staat te gebeuren, kan bij Guido Dumarey alleen maar op applaus rekenen. Volgens de West-Vlaamse ondernemer zijn de vakbonden in la douce France danig op hun retour en verliezen ze steeds meer leden. “De vakbonden hebben veel misbruik gemaakt van zogenaamde privileges”, vindt Dumarey. Zo was het ontslagrecht helemaal niet meer aangepast aan deze tijd van flexibiliteit. Bij ontslag van een Franse arbeider werden mede onder impuls van de vakbonden eindeloze juridische procedures opgestart. Sowieso kostte een ontslag niet alleen tijd, maar zo mogelijk ook nog veel meer geld. Dumarey pleit zelf voor sociale maatregelen in geval van ontslag, maar vindt dat de uitwassen er uit moeten. De nieuwe Franse regering heeft dat kennelijk ook begrepen. Macron en zijn regering hebben een hele batterij maatregelen klaar staan.

Guido Dumarey leerde Emmanuel Macron persoonlijk kennen in 2015, toen de huidige Franse president nog minister van Economie was en de fabriek in Straatsburg kwam bezoeken.