G&V draagt bij tot eerste “alternatieve” LNG-hub in de haven van Antwerpen

PortAntwerp01De haveAntwerpPort_Kaai528n van Antwerpen en ENGIE (de moedermaatschappij boven Electrabel) hebben een concessieovereenkomst voor 30 jaar gesloten voor de realisatie van een Alternatieve Energiehub in de haven van Antwerpen. De Alternatieve Energiehub zal bestaan uit een bunker- en vulstation met vloeibaar aardgas (LNG) voor binnenvaart en wegtransport. Daarnaast komen op de locatie een aardgas (CNG) vulpunt en snel-laders voor elektrische voertuigen. Het LNG- en CNG tankstation voor wegvoertuigen wordt mee gerealiseerd door de West-Vlaamse knowhow van het Kuurnse G&V Energy. G&V, het bedrijf van CEO Xavier Dewulf, is een specialist als het gaat om een snel-laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Met de realisatie van de Alternatieve Energiehub zetten de haven van Antwerpen en ENGIE een belangrijke stap in de energietransitie en de verduurzaming van het energieverbruik in de transportsector. De concessie gaat in op 1 oktober 2016 en de eerste fase van de hub zal operationeel zijn vanaf eind 2017. De haven van Antwerpen koestert de wil om koploper te blijven in het creëren van een duurzame en groene haven. Door haar inspanningen ziet ze het aantal milieuvriendelijke zeeschepen jaar na jaar toenemen. Haar initiatief om een concessionaris aan te duiden voor de ontwikkeling van een Alternatieve Energiehub toont haar engagement in deze vergroening. Het Havenbedrijf is reeds enkele jaren pionier op het vlak van LNG. (KC)