Hans Maertens (Voka) pleit voor ander sociaal model

maertens-hansIn een opmerkelijk interview in de media pleit Voka-topman Hans Maertens, afkomstig uit Lichtervelde, voor een nieuw sociaal overlegmodel. Er onder verstaan: het huidige is dépassé. “In plaats van vast te houden aan het verleden moet werkgevers en vakbonden nadenken over hoe ze groei kunnen creëren in de toekomst,” aldus Maertens. “Soms zullen verworven rechten moeten wijken maar dat is net nodig om onze welvaart veilig te stellen. In Nederland hebben de sociale partners de neuzen in dezelfde richting gekregen en met succes: twee procent economische groei, begroting onder controle en goede cijfers qua tewerkstelling. In ons land hebben werkgevers en vakbonden er een handje van weg om de kostprijs van hun akkoorden door te schuiven naar de belastingbetaler.”

Hans Maertens komt niet alleen aandraven met terechte kritiek maar ook met ook met concrete en constructieve voorstellen. Zo wil hij het sociaal overleg minder centraal aansturen, maar meer decentraliseren naar het niveau van de sectoren en de bedrijven. Op termijn denkt de Voka-topman zelfs aan het concept van de Duitse Mittbestimmung, waarbij vakbonden ook mee rond de bestuurstafel zitten van bedrijven en dus mee verantwoordelijkheid opnemen voor het beleid. Dat zou eens wat anders zijn dan stakingen organiseren, blokkades opwerpen of destructieve kritiek spuien. (KC)