In zijn jaarlijkse ‘State of the Union’ in de Kamer verwees premier Charles Michel op verschillende momenten naar het Zomerakkoord, waarin belangrijke hervormingen worden aangekondigd. Voka ondersteunt bij monde van zijn West-Vlaamse voorman Hans Maertens heel wat van deze maatregelen en roept de federale regering op om zo snel mogelijk werk te maken van de beslissingen. “We verwachten binnenkort duidelijkheid en coherente wetteksten zodat de hervormingen ook op het terrein kunnen worden ingevoerd”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka. “De federale ploeg kan het zich niet permitteren om nu al in verkiezingsmodus te gaan.”

De ondernemers dringen er nu op aan dat de uitwerking van het Zomerakkoord er snel komt. “Het akkoord bevatte tal van goede en noodzakelijke ingrepen”, aldus Hans Maertens. “Maar nu verwachten we ook de daad bij het woord. De wetteksten moeten snel volgen zodat de aangekondigde beloftes ook echt de lasten voor bedrijven laten dalen en meer flexibiliteit geven aan ondernemingen. Dit zal zonder twijfel leiden tot nog meer jobs en extra investeringen.”

De verlaging van de vennootschapsbelasting moet hierbij prioriteit zijn. Hans Maertens: “Als we internationaal competitief willen blijven en een tariefverlaging naar 25 procent vanaf 2020 willen realiseren, dan moeten de wetteksten nu snel volgen, evenals een integrale uitwerking van de beloofde fiscale consolidatie en van de beperkingen op aftrekbaarheid van verliezen.” Maar ook op de arbeidsmarkt zijn er grote verwachtingen. “We moeten de contradicties in de hervormingen en de uithollingen zo snel mogelijk wegwerken”, aldus nog Maertens. “Ondernemers verwachten heldere taal van de regering en dringen aan op duidelijkheid inzake de winstpremie, bijverdienen, e-commerce, burn-outcoaches en mystery calls. Over sommige maatregelen heerst nog teveel onduidelijkheid.”

Voka wijst er tot slot op dat er nog anderhalf jaar beleid moet worden gevoerd. “Wanneer we de kranten openslaan, hebben we meer dan ooit het gevoel dat er verkiezingen aankomen”, dixit Maertens. “Nochtans moet én kan er nog anderhalf jaar écht beleid worden gevoerd. De hervormingstrein mag niet stilvallen. Denken we maar aan het energiepact, de vliegwet en de geluidsnormen voor de Brusselse luchthaven, de stakingswet en de minimale dienstverlening. De noodzaak voor deze laatste ingrepen werd vandaag nog maar eens pijnlijk geïllustreerd door de onverantwoorde staking van het ACOD en alle negatieve gevolgen vandien.”