OOSTENDE – De haven van Oostende is een beetje ‘high in the sky’ en terecht. Twintig jaar na het opdoeken van de ferryverbindingen van de RMT naar Engeland -wat toen heel wat jobs kostte- heeft de haven meer jobs dan in de hoogdagen van de RMT. Het spook van de RMT is definitief verjaagd. 

Burgemeester Johan Vande Lanotte mikte op duizend jobs in de haven, maar dat cijfer werd eind 2017 al overschreden. 1.191 mensen vonden werkgelegenheid dankzij de haven. Als alles volgens plan en verwachting loopt dan zou de haven eind dit jaar goed zijn voor 1.300 jobs. In de komende jaren moet dat cijfer nog hoger klimmen.

De groei is vooral te danken aan de zogenaamde blue economy, de activiteiten op zee. Dan wordt in de eerste plaats gedacht aan de windmolenparken voor de kust. Dit jaar wordt met Rentel een nieuw park in gebruik genomen. Alle windmolen activiteiten zijn goed voor zowat de helft (466) van de tewerkstelling. Deze sector zorgt zowel voor jobs aan land als op zee. De visserijsector komt op de tweede plaats. Nog dit: er komen straks ook nog zestig jobs bij dankzij een vernieuwde ferrylijn tussen Oostende en Ramsgate.