OOSTENDE – De offshore trafiek heeft het aantal scheepsbewegingen in de haven van Oostende fors doen stijgen. De havenautoriteiten hebben het dan ook over een succesvol jaar 2017. Niet enkel de offshore wind business draait op volle toeren, maar ook de traditionele economische activiteiten houden stand.

De bulktrafieken (windmolenonderdelen niet meegerekend) bleven stabiel. Het totaal aantal invaarten (= calls) van commerciële schepen en vloot (exclusief visserij, pleziervaart, scheepvaartpolitie) is 7393. In 2016 waren dit er 6069. Dit cijfer bewijst dat Oostende een uitzonderlijk drukke haven is.

In 2017 ontving de haven 64 verschillende crew transfer vessels (CTV’s), allen samen goed voor 3234 invaarten. Vergeleken met 2016 (2652) is dit een stijging van 22 procent. 24 verschillende Service Operation Vessels (SOV’s) en installatieschepen (jack-ups) bezorgden de haven 57 invaarten.

In 2017 werd in tegenstelling tot in 2016 (Nobelwind) geen windpark gebouwd vanuit Oostende. Toch is er een forse toename van de offshore trafiek met meer dan 20 procent, en dat dankzij het onderhoud van de parken. Oostende verwacht voor 2018 een nog grotere toename van de offshore trafiek. Want de bouw van de windparken Rentel en Norther is ondertussen gestart. Siemens gebruikt in 2018 de volledige REBO-terminal voor het monteren van de windturbines van het Rentel park. Het projectteam van Norther opereert eveneens vanuit Oostende.