Zowat twintig jaar na het wegvallen van de ferry trafiek richting Engeland, e de toen beloofde zwanenzang, blijkt dat het mest de Haven van Oostende prima gaat. Een strategische ommezwaai onder impuls van CO Paul Gerard ligt aan de basis van dat succes. De keuze voor de “Blauwe Groei” en dus zeegebonden en milieu gelinkte activiteiten, bleek de juiste. De realisaties in 2016 zijn een opsteker voor de volgende jaren. Zeker vanaf 2018, want dan worden de nieuwe windparken Rentel en Norther gebouwd. Deze laten een forse groei verhopen, aldus het havenbestuur in een persmededeling.

Volgens de Cijfers van de Nationale Bank tekende Oostende in 2015 voor een trafiek van 1 295 000 ton, een toegevoegde waarde van 512 miljoen euro en een tewerkstelling van 4 958 personen in het gehele havengebied. Deze cijfers lagen al beduidend hoger dan die dan in 2008 toen de roro trafieken een ongekende hoogte bereikten van bijna 300 000 camions of trailers. 2016 laat nog betere data zien met een trafiek optekenen van 1 463 988 ton, ofte een stijging met 13,1 procent tegenover 2015. Het betreft bulktrafieken: zand, grint, kleiproducten (kattenbakvulling), ertsen als ferrosilicium en ferrochroom, houtproducten, kolen, bakstenen en onderdelen voor de bouw van windmolenparken op zee.
Door de bouw van het Nobelwind windmolenpark nam het aantal schepen toe van 2.687 naar 3.406 ofte plus bijna 27 procent. De tewerkstelling piekt ook. Eind 2015 was de tewerkstelling in de voorhaven voor het eerst boven de 1 000 gestegen (1.015 jobs) waarvan 280 in de offshore windactiviteit. In 2016 zijn er 1.103 jobs waarvan 366 in de offshore wind gerelateerde bedrijven (+30 procent). Op enkele individuen na betreft het hier lokale mensen in vast dienstverband. Hierin is de tewerkstelling bij Rentel en Siemens begrepen, die tijdelijk een onderkomen vinden bij Greenbridge tot ze eind maart definitief naar de voorhaven verhuizen. Het havenbestuur zegt er zich bewust van te zijn dat nog heel wat inspanningen moeten geleverd worden om het beoogde streefcijfer van 1.250 arbeidsplaatsen in de voorhaven te halen maar het is een ambitie die haalbaar is.