Haven van Oostende wil apart zijn

2015_service-vessels_MHIVestas_source-REBOnvDe haven van Oostende heeft een balans opgemaakt van het voorbije jaar. De focus blijft liggen op de  verdere uitbouw van de blue energy business. De keuze voor deze nichemarkt wierp ook in 2015 haar vruchten af.  Er werd naast de dienstverlening aan de offshore wind industrie, hard gewerkt om nieuwe contracten binnen te halen voor de bouw van nieuwe windmolenparken. Dit met succes want vanaf februari 2016 worden de funderingen voor het Nobelwind-project, dat zich voor de Belgische kust bevindt, vanuit de haven van Oostende geïnstalleerd.  Daarnaast hielden de segmenten bulk/general cargo en de cruises goed stand, aldus het havenbestuur.

Er zijn nu in totaal 182 windmolens operationeel in het Belgische deel van de Noordzee. Hun geproduceerde energie wordt verkocht aan verschillende energieleveranciers. Alle onderhoud van die windmolens gebeurt vanuit de haven van Oostende waardoor er zich hier meer en meer toeleveranciers komen vestigen. Voor 2016 wordt er opnieuw heel wat extra activiteit verwacht met de bouw van het Nobelwind-project waarbij er 50 windmolens met elk een capaciteit van 3,3 MW zullen gebouwd worden. De parkbouwer is Parkwind en de  hoofdcontractant is de groep Jan De Nul.

Door de onderhoudsactiviteiten bleef het aantal scheepsbewegingen (gerekend op invaarten/calls) in de haven hoog met bijna 3.000 calls in 2015. Dit zijn enkel de commerciële scheepsbewegingen, waarbij dus niet de invaarten van de afdeling Vloot van het Vlaams Gewest (nog eens 3.000 calls), de visserij en de pleziervaart is meegerekend. Nog dit: er waren 19 cruise aanlopen, waarbij passagiers in Oostende in- en ontscheepten. Voor de toeristische sector van de Stad Oostende is dit een goede ontwikkeling. Tot slot laat het havenbestuur weten dat er nog steeds inspanningen geleverd om een nieuwe roro-lijn terug op te starten vanuit Oostende. (KC)