Haven Zeebrugge 976 miljoen euro toegevoegde waarde, haven Oostende 512 miljoen euro

De Zeebrugse haven heeft in 2015 een toegevoegde waarde gegenereerd van 976,6 miljoen euro. Die van Oostende klopte af op 512,4 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Uit de flashraming blijkt dat de in de Belgische havens gegenereerde toegevoegde waarde in 2015 een opvallend sterke groei kende met om en bij 7,3% terwijl de dalende tendens in de werkgelegenheid zich doorzette met 1,3%. Met uitzondering van de haven van Luik steeg de totale toegevoegde waarde in alle Belgische havens.

De minder goede prestatie van de haven van Luik (-10,3%) moet volledig op het conto van de niet-maritieme cluster worden toegeschreven, met name in de branches vervaardiging van cement en energie. Ook in de havens van Oostende en Zeebrugge werd er in de niet-maritieme cluster een verslechtering opgetekend. In Zeebrugge was dit het gevolg van een faillissement in de transportsector en van een daling van de toegevoegde waarde in de bedrijfstak energie. In Oostende was de afname veeleer het gevolg van lagere afschrijvingen en waardeverminderingen in de metaalverwerkende branche dan wel van een slabakkende bedrijvigheid. Achter de opgetekende gezamenlijke groei van de goederentrafiek met 1,7% in 2015 schuilen sterk uiteenlopende ontwikkelingen per haven. Antwerpen kende een bijzonder sterke groei van 4,7% terwijl de havens van Zeebrugge en Oostende een daling van de trafiek kenden met meer dan 9%. In Antwerpen nam de trafiek van containers sterk toe terwijl in Zeebrugge deze categorie door de maritieme herstructureringen fors daalde. De roro-activiteit nam sterk toe in de haven van Zeebrugge (+3,1%) en blijft voor de roro-activiteit de belangrijkste haven. (Marc Lerouge)