Haven Zeebrugge heeft nieuw opleidingscentrum

Het zeebrugge-opleidingscentrumgaat goed met de tewerkstelling in de Zeehaven van Brugge. In 2015 presteerden de havenarbeiders in Zeebrugge net geen 356.000 taken, een record. Die stijging met 6,6 procent heeft alles te maken met de groei in de arbeidsintensieve autobehandeling en roro sector. Maar wie groei zegt, moet ook zorgen voor een goede opleiding van de werknemers. CEWEZ vzw, de Centrale der Werkgevers Zeebrugge, is het erkend organisme voor werkgevers die in Zeebrugge havenarbeiders tewerkstellen alsook het sociaal kantoor voor de havenarbeiders en aanverwante arbeiders. Door de stijging in de havenarbeid had CEWEZ nood aan bijkomende opleidingscapaciteit, zowel inzake infrastructuur als personeel. Er was een concrete behoefte aan lokalen, oefenterreinen voor de initiatieopleidingen en materialen en installaties voor de praktijkoefeningen van de havenarbeiders. Het vernieuwde CEWEZ werd  nu officieel boven de doopvont gehouden. Eind juni 2016 werd tussen CEWEZ en MBZ (Haven van Zeebrugge) een akkoord bereikt om een gedeelte van de voormalige CHZ-terreinen in concessie te nemen voor een nieuw opleidingscentrum.

“CEWEZ draagt zorg voor de wellicht meest fundamentele pijler van de dagelijkse activiteit in onze haven: de havenarbeid, aldus Joachim Coens, voorman van de Zeebrugse haven. “De kwaliteit van onze dokwerkers staat buiten kijf: ze combineren de hoogste graad van knowhow met een typisch West-Vlaamse inzet en een bewonderenswaardige flexibiliteit. We zijn blij dat we als havenbestuur CEWEZ de ruimte kunnen bieden om onze havenarbeiders de beste mogelijke opleiding te bezorgen.” Veiligheid moet een vast onderdeel zijn van iedere opleiding en beide zijn ondeelbaar met elkaar verbonden. De werkgevers en de sociale partners in deze haven beschouwen het aspect veiligheid en welzijn als topprioriteiten. De nadruk ligt bijgevolg ook op het permanent bijscholen in relatie tot de veiligheid en het welzijn van de havenarbeiders, dit ook rekening houdend met de snel veranderende wetgeving. “Wij zijn het havenbestuur dan ook erg dankbaar dat wij op dit nieuw terrein onze opleidingen kunnen verder zetten.” Guy Benedictus, directeur CEWEZ.

Op 01/11/2016 waren er 1.925 erkende havenarbeiders van het algemeen contingent, waarvan 1.642 effectief inzetbaar. In de periode januari tot eind oktober 2016 werden 161 nieuwe havenarbeiders erkend. Er zijn nog een 60-tal erkenningen gepland in de periode november-december 2016. Momenteel wordt voor 2017 een werfreserve van 200 kandidaat-havenarbeiders aangelegd. Er is beslist om deze kandidaten op te leiden en te erkennen tegen de zomer van 2017. (KC)