BRUGGE – De Brugse burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) stak naar aanleiding van de bekendmaking van de jaarcijfers van de haven van Zeebrugge de hand uit naar de Antwerpse haven. Ook gedelegeerd bestuurder Joachim Coens vindt het tijd voor meer toenadering tot Antwerpen. 
Landuyt merkt dat er de jongste maanden iets is veranderd. “Ik heb het gevoel dat een doorgedreven samenwerking tussen de havens politiek gedragen wordt”, zei de Brugse burgemeester op een persconferentie. Samenwerking tussen beide havens is tot nog toe dode letter gebleven. Zeebrugge wil heel graag meer Antwerpse containers naar de eigen haven halen omdat Antwerpen een capaciteitsprobleem heeft. Maar Landuyt vindt dat de samenwerking verder kan gaan dan het louter overhevelen van een deel van het containervervoer van Antwerpen naar Zeebrugge. “We kunnen elkaar ook vinden voor andere zaken en diensten”, zei hij. “We moeten de denkoefening nog maken, maar we staan open en stellen ons soepel op. Maar over een fusie praten tussen Antwerpen en Zeebrugge is de beste manier om het plan al onmiddellijk te doen mislukken. Een fusie is niet aan de orde, wat we willen is vooral samenwerken en die samenwerking afstemmen op de markt.”
CEO Joachim Coens van de haven van Zeebrugge ziet nu al goede wisselwerkingen, bijvoorbeeld op het vlak van de uitbouw van dataplatformen. Overigens is de haventrafiek in Zeebrugge vorig jaar lichtjes gedaald. De Haven van Zeebrugge heeft in 2017 37,1 miljoen ton goederen verhandeld. Dat is 0,9 miljoen ton minder dan het jaar daarvoor. Dat is vooral de schuld van een daling in de vloeibare bulk en dan in het bijzonder van LNG. Die viel terug van 2,7 miljoen ton in 2016 tot iets meer dan een miljoen ton in 2017.