KUURNE – Via een intern schrijven aan de bedrijven-leden meldt Vincent Impe, voorzitter van het Bedrijvenpark Kortrijk-Noord (Kuurne), dat er een wissel zit aan te komen op het niveau van het management. Parkmanager Joke Verbeke geeft de fakkel door aan Herman Wenes, gewezen CEO en boegbeeld van maatwerkbedrijf ’t Veer.

Joke Verbeke was parkmanager sedert 2 mei 2017. Ze beslist zelf om ontslag te nemen uit haar functie. Wegens de groei van haar eigen zaak (communicatiebureau Capone) zag ze de functie van parkmanager jammer genoeg niet langer combineerbaar met haar andere activiteiten. De Raad van Bestuur heeft dan ook haar ontslag aanvaard en heeft woorden van lof voor haar inzet en het geleverde werk tijdens de voorbije 14 maanden.

Na een selectieprocedure besloot de Raad van Bestuur om Herman Wenes aan te stellen als nieuwe parkmanager. Herman was 35 jaar lang algemeen directeur van de beschutte werkplaats ’t Veer te Menen. Hij richtte op het bedrijventerrein van Menen ook de vzw Platform Grensland Menen-Wervik op en is daar nog steeds de dynamische kracht. Gezien zijn brede netwerk en zijn dynamisch ondernemerschap wordt hij bestempeld als de ideale man die bruggen kan bouwen en win-win situaties kan creëren.

Herman Wenes treedt in dienst per 1 september, met een aanloop- en overdracht periode in de zomer.