Het Streekfonds West-Vlaanderen zet Rik De Nolf in “Hall of Fame”

de-nolf-hart-voor-w-vla-2Het Streekfonds vierde in Kortrijk zijn tiende verjaardag. Het fonds steunt initiatieven van verenigingen of organisaties (vzw’s, vrijwilligerswerkingen, wijk- of oudercomités, enzovoort) die zich, vaak belangeloos, inzetten om extra kansen te creëren voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in hun wijk, buurt of stad. De projecten dragen bij op het vlak van onderwijs, vorming of zelfs een beginnend en laagdrempelig ondernemerschap. De focus ligt daarbij vooral op projecten die – soms heel lokaal – het verschil kunnen maken en ook een hefboom kunnen zijn voor bredere initiatieven die nieuwe kansen creëren voor deze kwetsbare doelgroep. Het Streekfonds wil zo het engagement versterken van burgers en verenigingen die zich hiervoor inzetten. Vaak vormt Het Streekfonds een helpende hand daar waar de overheid afwezig blijft.

Binnen Het Streekfonds werd van meet af aan ook een campagne gelanceerd onder de noemer “Een Hart voor West-Vlaanderen” ter ondersteuning van projecten en initiatieven in West-Vlaanderen voor kinderen en/of jongeren (van 0 tot 18 jaar) die door bepaalde omstandigheden minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. Een onafhankelijke jury van experts selecteerde dertig projecten die financiële steun krijgen van Het Streekfonds.

Een Hart voor West-Vlaanderen is een initiatief van het Streekfonds West-Vlaanderen in samenwerking met Roularta Media Group en met de steun van de provincie West-Vlaanderen. Ook andere bedrijven zegden hun steun toe. Zo konden op tien jaar tijd liefst meer dan 300 projecten in West-Vlaanderen financiële steun ontvangen, goed voor een totaal bedrag van 1.175.000 euro. Bij de viering van de tiende verjaardag werd de rol van Rik De Nolf, de charismatische CEO van Roularta, dik en terecht in de verf gezet. Hij steunde de hele actie van bij het eerste jaar en toonde zich een believer en een bezieler. Gouverneur Carl Decaluwé vond dat de rol van Rik De Nolf nooit genoeg kan onderstreept worden. Voor de eerste maal werd ook een “prijs Paul Breyne” in het leven geroepen, ook al een eerbetoon aan de ere gouverneur die een “Hart voor West-Vlaanderen” altijd een warm hart toedroeg, in woorden én in daden. (KC/foto KW)