Hilde Crevits promoot meer dan ooit STEM-onderwijs

VlaaCrevtisms minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft in de basisschool Het Spoor in Tielt de STEM-didactiek voor het basisonderwijs gelanceerd. 75.000 leraren in het basisonderwijs krijgen praktische tips om STEM op een aantrekkelijke manier aan hun leerlingen aan te bieden. STEM staat voor de promotie van wiskunde, wetenschappen, techniek en technologie in het onderwijs. Dit moet op termijn ook een positief impact hebben op het ondernemersleven. Op de website www.stembasis.be vinden de leraren voorbereidingen, werkbundels en filmpjes uit de klaspraktijk. Minister Crevits lanceerde tegelijk het lerend netwerk STEM+. Met dat project wil ze STEM actief introduceren in scholen met een groot aantal leerlingen uit kansengroepen.

De Vlaamse Regering kiest met het STEM-actieplan voor méér aandacht voor exacte wetenschappen, techniek en technologie. De mogelijkheden die dit soort onderwijs biedt om vaardigheden zoals creativiteit, samenwerking, probleemoplossend denken, … in een levensechte context aan te leren zijn eindeloos. Doel is om meer jongeren aan te trekken en positief te motiveren voor wetenschappelijke en technische studierichtingen en beroepen. Door leerlingen al op jonge leeftijd van STEM te laten proeven krijgen ze de smaak vroeg te pakken. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits verklaart haar pleidooi zo: “STEM-onderwijs vertrekt vanuit sterktes en talenten van kinderen. Elk kind wordt gestimuleerd, ook wie het bijvoorbeeld moeilijker heeft om zich in taal uit te drukken of moeilijkheden ondervindt met abstracte voorstellingen binnen wiskunde. Als we dit verder uitwerken en op maat ontwerpen van scholen met veel kwetsbare leerlingen, dan kan STEM een belangrijke hefboom zijn voor gelijke kansen.” (KC)