Historische industriële molen vereeuwigd

20151024058_1K

De initiatiefnemers achter de restauratie van de Heulse Preetjesmolen werden door het Kortrijkse stadsbestuur uitvoerig in de bloemen gezet voor hun historisch werk. Een kwarteeuw terug ondernamen ze actie om de unieke vlaszwingel windmolen van de teleurgang te redden. Daarmee werd een stuk industrieel erfgoed ook behoed voor verdwijnen. De molen dateert uit 1866 en werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog (1944) wettelijk beschermd als monument. Aan het einde van de jaren tachtig was de molen echter in erg slechte toestand, iets waar vroegere en uitermate knullige restauraties ook een steentje aan bijgedragen hadden.
Om de molen van de ondergang te redden werd op 31 mei 1990 de vzw “Vrienden van Preetjes Molen” opgericht. Na onderhandelingen met de eigenaar kon de vzw de molen in 1992 in erfpacht verwerven, en werd er onmiddellijk gestart met de eerste restauratiewerken. Die werden gevolgd door een grondige renovatie in de periode 1995-1996. De vzw werd dan ook terecht gevierd in het Kortrijkse stadhuis. Schepen Wout Maddens (onder meer bevoegd voor onroerend erfgoed) schetste de geschiedenis van molen en van de vzw en zwaaide met lof aan het adres van de vzw. Aandacht voor industrieel erfgoed is erg belangrijk, maar wordt door de maatschappij nog onvoldoende naar waarde geschat. Volgend jaar staat de molen precies 150 jaar in Heule. (KC)