House of Talents (H.O.T.) behoort tot de hotste werkgevers van België

Tijdens de Foto persbericht (2)Best Workplaces award show, georganiseerd door het Great Place to Work© Institute, in samenwerking met partners Vlerick Business School en Jobat Media/ Mark Magazine, werden de beste werkplekken van België bekend gemaakt. Het Kortrijkse House of Talents (H.O.T.) werd opgenomen in de selecte lijst met tien beste werkgevers van België. Het behaalde een negende plaats, een uitmuntend resultaat voor een eerste deelname. “Het bewijs meteen dat onze formule –niche aanpak in de HR gekoppeld aan positivisme- de juiste weg is,” zegt CEO Steve Rousseau. “Deze erkenning van buitenaf geeft ons een push om op de ingeslagen weg verder te gaan.” House of Talents is het enige West-Vlaamse bedrijf dat de top tien haalde in de categorie bedrijven met minder dan 500 werknemers.

House of Talents werd in 2008 opgericht door Steve Rousseau en profileert zich als een nichegroep op de arbeidsmarkt. Het bedrijf gaat systematisch op zoek naar sectoren met knelpuntberoepen en vult die vacatures met grote efficiëntie in. Onder de juridische koepelmaatschappij ressorteren liefst 8 HR dienstverlenende bedrijven: Sales Talents, Care Talents, Financial Talents, Executive Talents, HR Talents, BTS Food, BTS Home en Next-ICT. “We proberen anders dan anderen te zijn,” zegt Steve Rousseau. Alles heeft te maken met een no nonsense mentaliteit en attitude,” zegt CEO Steve Rousseau. “Dit mag geen loze slogan zijn maar een gedragsstijl bij elke werknemer. Attitude vergt inzet, enthousiasme, drive, fun en engagement. Om het met een wiskundige formule te zeggen: SUCCES = TALENT x INZET x ENTHOUSIASME x  DRIVE x FUN  x ENGAGEMENT.” Met het “Success is an attitude”-verhaal, zorgt H.O.T. ervoor dat iedereen het DNA van het bedrijf krijgt ingeprent. “Wij zijn één grote HOT-familie,” zegt Steve Rosseau met een knipoog. “Feit is dat iedereen in zijn of haar job met dezelfde waarden invult. (KC)