Howest bouwt aan nieuwe campus tegen 2018

beeld nieuwe campus1
De Deputatie van de provincie West-Vlaanderen verleende zopas een stedenbouwkundige vergunning aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. De vergunning heeft betrekking op de realisatie van een nieuwe campus aan de Graaf Karel de Goedelaan in Kortrijk. In de praktijk gaat het om een facelift en een uitbreiding. Het verkrijgen van de bouwvergunning betekent geenszins dat het overleg met de buurt wordt stopgezet, laat Howest weten in een persbericht. Op 25 november 2015 had het Kortrijkse stadsbestuur een vergunning toegekend aan Howest om, na de verkoop van de campus aan de Renaat de Rudderlaan, een nieuwe campus te bouwen op de hoek van de Sint-Martens-Latemlaan en de Graaf Karel de Goedelaan te Kortrijk. Na het toekennen van deze vergunning werd en door vier koppels uit de buurt een aantal bezorgdheden geuit. De klachten hadden vooral betrekking op de mobiliteit en de groenaanleg.
Howest weerlegde de bezorgdheden van de buurt. Zo wordt in het mobiliteitsplan voorzien in een extra parkeerterrein dat zal aangelegd worden naast het huidige containerpark. In afwachting van het vrijkomen van het huidige containerpark worden daar 106 extra parkeerplaatsen voorzien. Ook in de toekomst wordt het overleg met de buurt verder gezet. Ook wat de groenaanleg betreft, was er eerder al overleg tussen Howest, de stad, Natuur en Bos en de buurt wat resulteerde in een aanpassing van het groenplan.
Howest hoopt zo snel mogelijk van start te kunnen gaan met de bouwwerken. de hogeschool verwierf tenslotte ook de site van het houtbedrijf Lagae. Lagae zal het terrein gefaseerd vrij maken tegen uiterlijk 31 december 2018. (KC)