google-sign-new-logoVanaf academiejaar 2016/2017 gaan Howest en Google een unieke samenwerking aan. Howest-studenten uit drie opleidingen krijgen op school workshops van Googletrainers en kunnen al tijdens hun studies Google Certified worden. De afgelopen jaren is digitale marketing ook in onze contreien aan het boomen. Steeds meer wordt er online geadverteerd. De arbeidsmarkt is dan ook voortdurend op zoek naar gekwalificeerde profielen die thuis zijn in de wereld van digitale marketing.
Als praktijkgerichte hogeschool wil Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, nu maximaal inspelen op die noden van de arbeidsmarkt. Daarom gaat Howest onder de noemer Digital Masters Academy een grensverleggende samenwerking aan met Google.
Tweedejaarsstudenten uit drie Howest-opleidingen (Bedrijfsmanagement, Communicatiemanagement en Toerisme- en Recreatiemanagement) zullen voortaan een
aantal workshops krijgen, geïntegreerd in het lessenpakket op basis waarvan ze vervolgens een officieel Google-examen kunnen afleggen. Om maximaal te “servicen” naar de studenten toe, zullen dit academiejaar bij Howest zowel tweede- als derdejaarsstudenten de lessenreeks doorlopen. De workshops hebben betrekking op onder meer Google AdWords, Search Advertising en Display Advertising. Na het behalen van de certificaten nemen de studenten vervolgens deel aan de Google Online Marketing Challenge waarbij ze van Google een budget van 250 euro toegewezen krijgen waarmee ze een online campagne kunnen ontwikkelen voor een KMO of bedrijf naar keuze. Met deze lessenreeks voldoet Howest naar eigen zeggen aan een tweetal doelstellingen. De certificaten verhogen de arbeidskansen van de studenten én brengen hen al rechtstreeks in contact met bedrijven uit het werkveld. (KC)