IDCity heeft zijn komst aangekondigd naar Kortrijk. IDCity, een initiatief van het Prins Filipfonds, zoekt creatieve denkers, dromers en doeners die sociale projecten willen opzetten in hun stad. Jongeren uit Kortrijk kunnen deze maand hun ideeën indienen via www.idcity.be. Steden beschikken over een enorm reservoir van talent. Met het project “IDCity: Your City, Your Ideas” wil het Prins Filipfonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, jongeren de kans geven om hun ideeën in de praktijk te brengen.

De ideeënwedstrijd loopt nu in Kortrijk, in samenwerking met het stadsbestuur en de vzw AjKo, en is op zoek naar creatieve jongeren tussen 18 en 25 jaar: dromers, denkers en doeners die projecten in hun stad willen opzetten. Cultuur, mobiliteit, werk, leren, sport, media, milieu, politiek, enzovoort. Het maakt niet uit in welk domein, als het project maar linken legt en bruggen bouwt. Jongeren kunnen hun idee posten via de website. Volgens Bert Herrewyn, schepen van Jeugd, past het concept IDCity perfect binnen het Kortrijkse actieplan om van Kortrijk een kind- en jongerenvriendelijke stad te maken.

Op 6 mei vindt een IDCity Day plaats waar de jongeren hun voorstel kunnen aftoetsen en verfijnen om het uiteindelijk voor te stellen aan de deelnemers. Origineel is dat in elke stad de kandidaten zelf kiezen welke projectvoorstellen steun krijgen. Die projecten kunnen rekenen op begeleiding op maat door het Prins Filipfonds en een financiële ondersteuning van maximum 5000 euro. In 2016 kregen acht jonge sociale ondernemers financiële steun en begeleiding om hun idee uit te werken.