IEPER – Op de nieuwjaarsreceptie van Voka in de regio Ieper bleek dat het economisch goed gaat in de Westhoek. Zowat alle indicatoren zitten in de lift. De Ieperse ondernemersgemeenschap dringt bij de politiek nog maar eens aan op een volwaardige verbinding met Veurne.

De regio Ieper kenmerkt zich sowieso door een hoge ondernemersgraad van 13,5 procent, tegenover 12,8 procent in West-Vlaanderen en 10,6 procent in het Vlaams Gewest. Steeds meer mensen durven hun lot in eigen handen te nemen, zo blijkt uit het toegenomen aantal ondernemingen.  Het arrondissement Ieper overschrijdt in 2016 (meest recent beschikbare cijfers) ook voor het eerst de kaap van 10.000 (btw-plichtige) ondernemingen.  Per 100 ondernemingen worden er 8,5 nieuwe opgericht en 4,4 stopgezet.  Dit geeft een netto-aangroei van 4,1 procent. De West-Vlaamse gemiddelde netto-aangroei in 2016 is 3,8 procent, Vlaanderen scoort 4,3 procent.  De netto-groeiratio vertoont sinds 2013 een duidelijke opwaartse beweging.

Jobs, jobs, jobs

De opwaartse trend is ook merkbaar in de arbeidsmarkt: het aantal jobs blijft sinds 2013 continu stijgen en de werkloosheid is gedaald naar 4,7 procent. Volgens de meest recente cijfers zijn er in het Ieperse 35.005 mensen aan de slag. De 3 belangrijkste industriële sectoren inzake tewerkstelling (metaal & mechatronica, voeding en chemie) gaan er (lichtjes) op vooruit in vergelijking met 5 jaar geleden. Het sterkst stijgt de voedingsindustrie, maar dit geldt quasi voor alle regio’s in West-Vlaanderen. De wervings- en selectiekantoren hebben ook nog heel wat vacatures in te vullen, wat wijst op een sterk draaiende economie. De vraag naar interimarbeid breekt zelfs alle records.

Innovatie en infrastructuur

Volgens Christophe Dhaene, regiovoorzitter Ieper van Voka, zijn er niettemin nog drie prioritaire werkpunten. Inzake innovatie kan er nog wat vooruitgang geboekt worden. Voka West-Vlaanderen wil mee aan de weg timmeren door een informeel netwerk (Ieper-IN) in het leven te roepen. Alle aanwezige politici werden ook aangemaand om het dossier van een vlotte verbinding tussen Ieper en Veurne niet langer naast zich neer te leggen. Finaal vroeg Dhaene ook om meer bedrijfsgronden vrij te maken.