BEITEM – Drie jaar na de opstart van kleinschalig onderzoek naar de mogelijkheden van professionele insectenkweek verpopt de kweek bij Inagro. Deze week  nam het praktijkcentrum zijn nieuwe kweekcellen officieel in gebruik. Zo’n 170 stakeholders uit de sector verzamelden in Beitem om de nieuwigheden te ontdekken. Dankzij de moderne infrastructuur kan het onderzoek doorgroeien naar een volwassen stadium in een professionele kweekomgeving. Daarin staan automatisatie en gebruik van reststromen centraal.

De mogelijkheden met insecten zijn talrijk en nemen nog altijd toe. De kleine beestjes zijn prima afvalverwerkers. Bovendien bevatten ze hoogwaardige eiwitten, vetten en mineralen, die een duurzaam alternatief kunnen vormen voor humane voeding en dierlijk voeder. Via industriële scheidingsprocessen kunnen er ook hoogwaardige oliën uit onttrokken worden. “We merken dat de interesse in insecten groeit in diverse sectoren”, licht West-Vlaams gedeputeerde voor Landbouw en Visserij Bart Naeyaert toe. “De insecten worden al verwerkt in humane voeding en zijn sinds kort toegelaten in de aquacultuur. Cosmeticabedrijven en andere industriële verwerkers gebruiken de chitine uit insecten in allerlei toepassingen. Industriële insectenkweek biedt zeker en vast kansen voor de landbouw en die wil Inagro grijpen.”

Samen met hogeschool Vives startte het praktijkcentrum in 2014 verkennend onderzoek op naar de mogelijkheden met insecten. Dankzij de goedkeuring van nieuwe projecten en de inrichting van nieuwe infrastructuur in beide instellingen kan het onderzoek nu doorgroeien. Dat onderzoek nodig is, blijkt uit de vragen die binnenkomen via het infoloket. “We kregen al vragen van bestaande en potentiële kwekers, maar ook van aanvoerders van reststromen en automatisatiebedrijven”, vertelt Sharon Schillewaert van Vives. “In de toekomst willen we hen nog beter bijstaan met kennis uit ons onderzoek.”

Toekomst

In de verschillende projecten wordt nu nagegaan of de kweek op grote schaal, met honderden of zelfs een duizendtal bakken, rendabel kan gemaakt worden, bijvoorbeeld door arbeidsintensieve werkzaamheden te automatiseren. De komende jaren legt het onderzoek zich ook toe op de verwerking van reststromen. Bepaalde insecten kunnen restafval van de akkerbouw, horeca, supermarkt en mest probleemloos verwerken. “Zo kunnen we jaarlijks miljoenen tonnen afval omzetten in nuttige, dierlijke eiwitten”, klinkt het bij Inagro.