HEULE – Op een heel zonnige dag werden liefst 2000 hoog renderende zonnepanelen op het dak van drukkerij INNI Group aangesloten. Samen zijn ze goed voor 600 KW of 90% van de energiebehoefte van het bedrijf, maar ook voor een jaarlijkse daling van 190 ton van de CO2 uitstoot en een energiefactuur die een kwart lager ligt dan voorheen. Energieminister Bart Tommelein bejubbelde het bedrijf.

Het project werd mogelijk gemaakt via zoogenaamde derdepatijfinanciering, wat in dit geval – voor het eerst – ook inhoudt dat de medewerkers kunnen mee investeren in de groene toekomst van hun bedrijf. Voor het eerst beleggen werknemers in grootschalig zonnedak. Het was Vlaams minister van Energie Bart Tommelein die, ook in het bijzijn van burgemeester Vincent Van Quickenborne, de grote industriële installatie in werking stelde.

De minister is tevreden met de inspanningen die hier geleverd worden om duurzame energie op te wekken en hij is lovend voor de manier waarop dit project tot stand is gekomen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘Derdepartijfinanciering is een ideale oplossing voor vele bedrijven om over te schakelen op hernieuwbare energie zonder dat hun competitiviteit in het gedrang komt. Een gespecialiseerd derde bedrijf investeert in maatregelen en onderhoudt de installatie gedurende een bepaalde tijd. Als ontvangend bedrijf kan je de diensten terugbetalen met de besparing op je elektriciteitsfactuur. Het is mooi om te zien hoe werknemers hier mee kunnen investeren en delen in de winst. Participatie vergroot het draagvlak voor hernieuwbare energie en versnelt de energietransitie.”

Rendement verzekerd

Manu Jans, CEO van GreenPulse, gespecialiseerd ontwikkelaar, financierder en beheerder van de installatie, licht toe: ‘Het zonnedak werd gedeeltelijk gefinancierd via crowdlending. Particulieren en werknemers van de dakeigenaar investeren een bedrag tussen 2.000 euro en 50.000 euro en kunnen rekenen op een gewaarborgd nettorendement van 3,9% op een 8-jarige lening. Daarmee legt de investeerder een mooi groen spaarboekje aan. Dat ook werknemers participeren is een primeur, die nu al interesse en navolging krijgt.’
Naast de participatie van particuliere investeerders, is GreenPulse zelf ook investeerder. Voor de bankfinanciering van dit project maakt GreenPulse gebruik van de Belfius’ Energy Efficiency Package.