Interfiscal waarschuwt Vlaamse kmo’s voor Franse wet

GhesquiereSinds 1 april 2015 moet iedereen die personeel detacheert naar Frankrijk (bouw meestal maar ook traiteurs, tuinmannen, architecten, herstellingspersoneel enzovoort, zonder uitzondering) een sociaal mandataris in Frankrijk aanstellen en alle detacheringen melden via internet. “Helaas zijn er nog altijd veel bedrijven die dat niet weten,” zegt de West-Vlaming Jean-Marie Ghesquière van het Rekkems bedrijf Interfiscal. “Transport bleef in het verleden altijd een beetje een grijze zone. Maar door de wet Macron geldt vanaf 1 juli 2016 de verplichting dat iedere transporteur die in Frankrijk laadt of lost ook een sociaal mandataris in Frankrijk moet hebben. Tevens moeten de werfmeldingen via internet verplicht gemeld worden. Het bewijs van die melding moet ook verplicht in de camion aanwezig zijn samen met het arbeiderscontract met bewijs van uurloon of desnoods loonfiche. Het uurloon mag niet minder dan het minimumloon in Frankrijk zijn.”

Inmiddels werd er door de Europese Commissie al verduidelijkingen gevraagd om na te gaan of dit allemaal strookt met de Europese  wetgevingen. “Maar in tegenstelling met hetgeen velen dachten is deze stap van Europa niet opschortend en gaat de wetgeving zeker in op 1 juli 2016,” aldus Ghesquière. “Een Frans antwoord wordt trouwens niet in de eerstvolgende jaren verwacht. Het merendeel van de transportfirma’s moet zich nog in orde stellen voor 1 juli, maar helaas schijnen velen dit nog niet te weten. Frankrijk haalt aan dat de wet al van 9 april in werking trad en dat er dus ruimschoots tijd was om zich voor te bereiden. Met mijn bedrijf Interfiscal staan wij in voor deze sociale administratieve taken en zijn we officieel erkend als sociaal mandataris in Frankrijk. Nu krijgen wij plots tientallen aanvragen per dag en zijn er nog honderden, zo niet duizenden transportfirma’s in België alleen al die zich nog moeten in orde stellen. Een kleine troost in het verhaal: sinds de wet van 1 april 2015 zijn er een aantal Franse maar nu ook Belgische firma’s (meestal in de bouw) die terug meespelen en opnieuw concurrentieel zijn. Sommigen krijgen nu terug een marktaandeel dat ze kwijt waren aan firma’s uit andere Europese landen die onder de Franse (en uiteraard Belgische) minimumlonen werkten.” (KC)

Meer info:  www.interfiscal.eu